• ulice, -e f. veřejná cesta v městě, obyč. mezi dvěma řadami domů. Revoluční písně hlaholí do nočního ticha spící ulice. Lenin-J. Proch. Potkal jsem tetu Rózi ve Spálené ulici. Šim. Lid zmatený a ustrašený po náměstí a ulicích pobíhal. Jir. Já bych se pak ani na ulici neukázal! Tyl. [Hospodská] točí pivo přes ulici na konsum mimo hostinskou místnost. Maj. Kdo nemohl na činži sehnat, ocitl se na ulici i se svým skromným nábytkem pozbyl bytu. Halas st. Snad se ocitnu na ulici pozbudu zaměstnání. Šim. Dělala jsi dojem děvčete z ulice prostitutky. Kun. Na některé [holky] znovu číhala nemocnice nebo ulice prostituce. Včel. V jedné odlehlé slepé ulici stál tichý dům bez východu na druhé straně. Čech. Mladočeši dostali se svou politikou do slepé ulice do situace bez východiska. Čas. To si myslel „muž z ulice“. Ale diplomaté a právníci měli zde své výhrady prostý občan. Ečer. Zem. ulice hlavní, okružní, příčná, slepá, vedlejší. D obyvatelé ulice, lidé na ulici; dav. Osel se rozkřikne, celá ulice odpovídá. Ner. Vzrůstající nespokojenost a stále vzrůstající nároky římské ulice nezpříjemnily Diokletiánovi ty starosti. Trýb. Národní divadlo lze tu omluviti skutečně jen tím, že se zaleklo této nálady ulice. Smet. Na most hustě obsazený ježatou policií, vznáší se zpěv rudé ulice. Včel. D podlouhlý volný prostor mezi dvěma částmi něčeho n. mezi dvěma věcmi. Trochu od sebe [dívky] odstoupnou, tak aby ulici tvořily. Něm. Byl [bojovník] celou ulici si proklestil už rojem pohanským. Zey. Šli nejistým krokem po náledí, zvláště když se dostali do vinic a musili často jejich úbočím vzhůru, ulicemi jejich tyček. Jir. Pět saských dragounů, kteří bitku začali, chodilo za rachotu bubnů krvavou „ulicí“ starý vojenský trest, t. j. běh mezi dvěma řadami vojáků, kteří trestaného bili. Jir. Přen. Byl jsem hnán jako zrádce ulicí tisku ostouzen. Stech.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 458 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 458