• ultra- předpona vyjadřující přesahování obvyklé míry něčeho, často pejor. V. pod jednotlivými hesly.