• umístiti dok. (řidč. umístniti, zast. uměstiti) kniž. dáti na nějaké místo, postaviti, položiti. Sundala lampičku a umístila ji k hlavám lože úmrtního. Svět. Nahoru položil porculánku, vedle ní umístil svoji trysku. V. Mrš. Vedle vchodu umístěno starobylé křeslo. Jir. Na střední příčky vnitřního pole, do něhož máme umístiti rys, naneseme úsečky. Klíma-Ingr. Ležely po divanech umístěných před velikými zrcadly. Zey. Neřekla jsem, že jsem umístnila ve vitrinách též „národní hračky“. Braunerová. Věděl už půl roku napřed, kde umístí jetelinu pro obecní býky. A. Mrš. Stará klíčnice umístila tam krabice. Čech. Marie vyměňovala právě obkladek na hlavě dítěte s péčí, jako by jeho záchrana záležela jen v dobrém umístění. Ben. Usedl na lavičku, umístěnou na dvoře pod oknem sednice. Hol. Principem poesie jest správné a přesné uměstění slov. Šimek. D vykázati někomu n. něčemu nějaké místo. Jaroslava umístili se slečnou Marií po pravé, se slečnou Sylvií po levé straně. Hál. Umístil farář Míchala k svému pulpitu. Svět. Tu měl kde umístit postavy, jak je znal z Hájkovy kroniky. Jir. Tento motiv umístil Svatopluk do fiktivního amerického prostředí. Lit. noviny. [Skladatel] musí vhodně umístiti i opěrné hlasy akordické. Rozhlas. Arci bude tě to něco stát, abys byl hned tak umístěn, bys rychle stoupal dostal zaměstnání. Svět. V časovém umístění Fibichových skladeb jsou značné potíže. Týd. rozhl. D (o penězích, zboží a p.) uložiti, investovati, odbýti. Pokračoval v osnovách, jak by nejvhodněji listiny své umístil. Šmil. Vydavatelství se zavázalo, umístit na knižním trhu 11 tisíc knih socialistické literatury. R. právo. Práv. umístiti směnku učiniti ji splatnou v jiném místě než v bydlišti směnečníkově n. výstavcově. Umístěná směnka. D umístiti míč n. ránu dopraviti do branky; dopraviti na správné místo. Byl rozběhnut a chtěl míč umístiti do sítě. K. Peš. Umístil druhou branku. Lid. nov. Umístiv levý hák a direkt na bradu a tvář těžšího soupeře, připravil si výpad. Lid. nov. D umístiti se zaujmouti nějaké místo. Madrána umístila se vedle něho na židli. Zey. Umístil jsem se a zadíval tam do okna. Ner. Dva prapory tohoto regimentu umístily se v bídné vesnici při Dunaji. Jir. Žal se umístil na vždy v jeho srdci. Zey. Nejkrajnější bída umístila se za nedlouho v paláci. Zey. [Tribuna] věnci ozdobená, na níž hudebníci z orchestru vévodského se uměstili. Jir. D zaujmouti místo v nějakém pořadí, hl. ve sportu. Svou nehodou umožnil, že se tentokráte ani neumístil. Čap. Ch. Urbancovo dobré umístění v turnaji tak silně obsazeném je překvapením. Týd. rozhl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 293 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 293