• umění, n. řidč. to, co kdo umí, zná, ví, vědomost, znalost, vědění. Umění, které vaše dítky ve škole nabydou, nedá se vynahraditi. Prav. Zástupcové oborů těchto [češtiny a dějin] na universitě byli s uměním jednoduše v koncích, když Gebauer přednesl námítky staročeské Herb. Poslové byli dva, šlo s nimi několik mužů méně sběhlých v umění řeči. Vanč. Všechno umění svoje vynaložila [kovářka] na to, aby děvčeti pomohla. Něm. D dovednost v nějaké činnosti, získaná cvikem a zkušeností, obratnost, zvláštní schopnost. Navždy zůstalo v paměti národů veliké Stalinovo válečné umění. Z. Nej. Umění státnické se neřídí dle podnebí a zásady jeho jsou ve všech státech tytéž. Bozd. Vzkvétalo rolnictví, obchod a v neposlední řadě i umění válečnické. Lus. Po chvilce vstoupil lékař v svém umění sběhlý. Pfleg. Umění stavitelské se u nás šířilo. Jir. Had polní může zkrocen být uměním čaroděje. Vrch. Žena slynula uměním babickým. Klič. Vrcholem oděvnického umění byl volný a vytrvalý šat. Šmil. Tvé řečnické umění má vlastnosti cibule — po té se taky pláče. Maj. Ničím se mu tak „maminka“ nezavděčila, jako tímto výtvorem svého kuchařského umění. Herrm. Byl po nějaký čas nepokojným přese všecko umění v přetvářce. Šmil. Malá Amina prováděla před nimi svoje umění, skákajíc přes hůl a přinášejíc hozené jí věci v tlamě. Něm. Získat si muže není žádné umění není obtížné. R. Svob. Stonati jest také umění. Čap. Ch. Lyžaři najdou pro sebe především výklad o technice bílého umění lyžování. Týd. rozhl. Ukazoval po večeři vybrané kousky svého černého umění kouzelnictví. Týd. rozhl. U otce učitele měl příležitost seznámiti se záhy s počátky literárního umění čtení. J. Jak. [Štencovi se] již v kolébce dostalo určení, aby se věnoval černému umění tiskařství. Týd. rozhl. Zast. Jan Šindel, mistr svobodných umění a lékařských věd doktor. Bass. Voj. umění vojenské část vojenské vědy, která učí o způsobech vedení války, operací a boje. D jedna z forem společenského vědomí, která poznání skutečnosti odráží n. reprodukuje v živých a výrazných obrazech; tvůrčí projev tohoto vědomí. Vědecké bádání a hlásání jeho výsledků, jakož i umění a jeho projevy jsou svobodné. Ústava. Theoretik umění bude napříště vidět umění jako součást boje o lepší budoucnost společnosti. Muk. Umění jest nejvyšší a nejhlubší projev, jehož jest lidská duše schopna. Z. Nej. Dějiny civilisace a kultury povědí vám dost o účastenství ženy v nejrůznějších dovednostech a uměních. Šal. Umění, umělecká práce nezáleží než v zjemnění, v zhuštění života. Kar. Přítomností svou palác umění milovného šlechtice poctila. Zey. Rozmach věd a umění. John. Stal se kapacitou vědy a mecenášem umění. Arb. Věnu je mnoho místa tomu, aby oslabil přehradu mezi uměními času (básnictví, hudba) a uměními prostoru (umění výtvarná). Muk. Stavba nádherného chrámu umění bude dokončena divadelní budovy. Jir. Nastávající kněžce umění nesluší ten bázlivý, skroušený obličej umělkyni. Čech. [Učitelé] mě žádostivého uváděli do chrámu krásných umění. Tyl. [Okno bylo] většinu dne zastíněno shlukem sukní, přivábených poklady lidového umění [ve výkladci]. Čap. Ch. Umění Mikoláše Alše patří k nejryzejším projevům češství. Hovory. Konstatovány kladné výsledky agendy organisace „Umění lidu“. Sjezd. Přen. Nemůžeme říci, že by se byl Jaromír dvakrát potěšil, vida umění takto si vydobývat chleba umělce. Hál. A umění, jež mluvilo zde k smyslům, jim bylo hříchem umělecká díla. Vrch. Začal sbírati mimoevropské umění a národopis. Týd. rozhl. Lit. umění pro umění zásada některých buržoasních uměleckých škol, která hlásá pod rouškou netendenčnosti umění bezideové a formalistické, odtržené od národa i života; l’art pour l’art.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 777 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 777