• uniknouti dok. (komu, čemu) rychle se vzdáliti, prchnouti ve snaze zbaviti se někoho n. něčeho, vyhnouti se, ujíti někomu n. něčemu. Chtěli ukrutníka zabiti. Ale hrabě unikl jejich rukám do polí. Herb. [Kupci] úkosem lstivě pomžikávali, kudy by mohli uskočit, jak uniknout. Jir. Podařilo se mi uniknouti zahradou. Zey. Po baštách a zahradách toulá se leda polozkřehlý klučina, který unikl dohlídce matčině. Ner. [Vozatajové] bili do koní, aby unikli bouři a dostali se z lesa ven. Jir. [Faust] unikne docela prosaicky spárům ďáblovým. Vrch. Jen několik jich [vězňů] uniklo smrti. Kocourek. Unikl vazbě jen o vlásek. Vanč. Klepům a pomluvám neunikne nikdo na světě. Just. Pokládala vdavky jen za uniknutí z dívčí nesamostatnosti. Herrm. Blouznila, až se náhle octnula opět v tom kruhu, z něhož nebylo už uniknutí. Pfleg. Unikl, centroval a dosáhl šesté branky. K. Peš. D zmizeti, ztratiti se, obyč. vzdalováním se odněkud. Přešel zase přes lávku a tak jejich zraku unikl ve stínu stromů. Jir. Kráso, ty prosta nádhery, proč že jsi unikla světu? Heyd. [U protržené hráze rybníka postavil lavičku], aby se mohl dívati na nezhojenou ránu, kudy unikl život. R. Svob. D (odkud) mimovolně vyjíti, ujíti. [Nástroj] byl již na pohled tak krásný, že Heleně unikl výkřik úžasu. K. J. Ben. Několikráte [mu] unikl pohled k zadní lavici, kde seděl Zach. Šrám. Mrákotná tíha opustila mozek jeho, mráz i žár unikl z hrudi. Čech. D (komu) ujíti něčí pozornosti, něčímu vnímání, chápání. Upaloval k dědině, aby mu nic neuniklo, co se doma stane a povídá. Herb. Při tom ovšem uniknul mně smysl vlastního chtění. Kun. Zemanka sebou ani nehnula, aby ani jediný zvuk jí neunikl. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 270 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 270