• utéci dok. (praes. uteku, utečeš, utekou, imper. utec, utecte, hovor. uteču, utečou, uteč, utečte) rychle se vzdáliti, obyč. během, úprkem, hl. z obavy před někým n. něčím n. ze snahy zprostit se někoho n. něčeho, uprchnouti. Pepi utekla na ulici. V. Mrš. Kdyby na něho tolik nedbala, byl by pes neutekl. Něm. Spěchal jsem, jako bych chtěl utéci tomu ponížení. Šim. Kdo uteče, vyhraje. Přísl. Utec, utec, tady do lesa. Jir. Ježíšmarjá, utečme spolu! Čap. Ch. Když Sigmund utekl s takovou hanbou, nebude se polský král na něj tak ohlížet. Jir. Člověk by si přál z tohoto světa utéci při této myšlénce. Svět. Vrhá se v ně [taneční kolo]‚ jako by chtěla v divém víru zahynouti, sama sobě utéci! Něm. Zrovna jako by byl utekl z některého námořského Jamesova románu. Ner. A tenhle jak by hrobníkovi z lopaty utekl, takový vybledlý! smrtelně bledý, jako před smrtí. Kodlová. Slíbila jsi, slíbila, a skutek utek’ nedostála jsi slibu. Šmil. Co se vleče, neuteče. Baar. Lidem doma nic neuteče neujde pozornosti. Svět. Nechvátej na to, však ti to neuteče dočkáš se toho. Svob. Jemu chalupa neuteče nepřijde o ni. Kun. Hned nám uteče pěkné divadlo, hned zajímavý film propaseme, promeškáme. Lid. nov. D nenápadně, tajně odněkud uniknouti, ujíti, vzdáliti se. Ona, Justyna, musí také přijít, a kdyby měla z domu utéct. Jir. Před rokem utekla z domova s komediantem. Maj. Utekl od ženy, která byla nevěrnicí a cizoložnicí. Svob. Ani voják, který utekl ze řad, nemá na růžích ustláno. Kun. Tehdy byl chorvatský kníže přinucen utéci z vlastního sídla. Vanč. [Učitel] pánům rakovnickým dvě léta potom utekl od školy. Win. D hnouti se, posunouti se, odsunouti se se svého místa; (o tekutině) vykypěti z nádoby. Pohled z knihy utekl a těkal zahrádkou. Jir. Mysl utekla daleko, do Prahy. Jir. [Zlomyslné očko] uteče právě ve chvíli, kdy chce dívka jít na schůzku se svým hochem. Eva. Mléko má nepříjemnou vlastnost, že „uteče“ překypí. Ozv. Zahr. slang Sadba velmi často pěstitelům „uteče“, to jest předčasně vyklíčí. Č. zem. Často plodonosné ratolesti bujně vyrostly, či jak se říká „utekly“. Vaněk. D (čemu, zast. čeho, zř. od čeho) vyhnouti se, zabrániti něčemu. Teď nemůžeš těm očím utéci. Něm. Prometheus neuteče trestu svému. Vrch. Chtěl utéci výčitkám. Baar. Svému osudu ještě nikdo neutekl. Vrba. I zachtělo se jí utéci svému štěstí. Svět. Zast. Děvčat i vdov, které „násilnými traňky“ utéci chtívaly hanby světské, je mnoho. Win. D tečením, na způsob tečení uniknouti. Když ráno natáčíte vodu, nechte utéci asi 4 litry. Týd. rozhl. Z vysoké peci uteklo dvacet tun roztaveného železa. Maj. Vstrčíš do něčeho peníze a ony ti utečou jako voda sítem. Č. Jeř. To prý ještě kolik košů vody uteče, než on kázat bude! Něm. Pojďte dál, uteklo by nám všechno teplo. Šim. D (o čase, ději a pod.) minouti, přejíti, uplynouti. Jak ten čas utekl zde ve vašem kroužku! Klost. A zimní večer uteče, jen se kmitne. Jir. Měsíc uteče, ani nevíš jak. Mah. Uteklo skoro dvanáct roků. Rais. Mládí mi uteklo tak jak dým. Bezr. Masopustní radovánky utekly. Svět. Ani nezpozorovali, že se dostali až k Ostrůvku, jak jim cesta utekla. Herb. D utéci se, zř. utéci (ke komu n. čemu, kam) uchýliti se k někomu n. něčemu, někam, vyhledati si útočiště u někoho, někde. Horlivý čtenář utekl se k oknu, aby lépe viděl. Jir. Přicválal jízdný bratr s rozkazem, aby měli pozor na klášter, že se tam nepřátelé utekli. Jir. Rád bych měl chvíle, kde bych byl úplně sám, a to se chci utéci do té komůrky. Jir. Co bylo káráno po hospodách, uteklo se pod plášť národních spolků. Herb. První její myšlenka byla, utéci se do Řevnic k chudé rodině. Něm. Vy mi odpustíte, že jsem se utekla k vám. Třeb. František utekl se asi s prosbou k panu otci. Šmil. Slyším, že se chcete utéci ke králi. Svět. A co pak učiníte, k čí utečete pomoci? Jir. Utekl se též ku přetvářce. Zey. Utekla se ihned k svému osvědčenému úskoku. Deyl. Utekl se k výmluvě. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 640 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 640