• utíkati ned. vzdalovati se úprkem, během n. jen rychlým krokem, hl. z obavy před někým n. něčím n. ze snahy zprostit se někoho n. něčeho; běžeti, prchati, spěchati. Za dvě hodiny jsem tu přece byla; utíkala jsem. Preis. Kam to Jirovcová tak utíká, jako by jí nad hlavou hořelo? Svět. Kluk dostal šesták a div se spěchem nepřerazil, jak utíkal. Maj. Koni neuškodí napití, běží-li hned, utíká-li zas. Baar. „Neutíkej, malá, zůstaň u mne, vždyť já ti nic neudělám,“ povídá děvčátko berušce. Něm. Obrať se, utíkej, co ti síla stačí. Erb. I bázlivý utíkajícího honí. Čel. A třetí Tatařín na kůň vyskočiv, utíká maní nemaní v šíré pole. Čel. [Oblečenci] s důrazem obořili se na utíkající Němce. Pal. Francouzi utíkali Podlesím z Prahy. Třeb. „Neutíkejte tak,“ napomínala mě, když jsme šli do Vodičkovy ulice. Šim. Hodil na sebe šaty a utíkal do kanceláře. Hlad. Je to dívčina jako malina; pro slovo do Pešti neutíká je výmluvná. Maj. Ještě jsem si s vámi řádně neporozprávěl a už zase utíkáte ve spěchu, brzy odcházíte. Kun. Přen. Naše rodina nikdy za ziskem neutíkala. Svob. Silnice utíkala ku Praze. Bernášková. D unikati, ucházeti, vzdalovati se někam odněkud. Řekla žebračce, neví-li o služce, ale sirotek že by to musil být, aby jí neutíkala k příbuzným. Svět. Jejich ženy, nezvyklé jemnějšímu zacházení, často utíkaly od mužů. John. Majer utíkal rád z domova. Mah. To nebylo Bišofštejnu na prospěch a čeládka z něho utíkala. Jir. Tenkrát sedlák utíkal z gruntu hladem. Herb. Lidé utíkali od pluhů, z továren, z objetí žen a nebylo konce tomu putování bezpočetných karavan ku společné všem kapli. V. Mrš. Nejlepší umělci budou i na dále utíkat za hranice. V. Mrš. Mne rodiče nutili k ženichovi, před kterým utíkám jako před ohněm. Něm. Kníže poskytoval útulek těm Němcům, kteří utíkali před hněvem svého krále. Vanč. Poušť ty, kteří utíkali se světa, svedla dohromady. Goll. Krtek utíká do podzemní své residence před leskem jarního dne. Mrš. [Bertíčkovi] nic nevonělo, ze všeho nám utíkal všeho nechával. Rais. D (o věci) hýbati se, posunovati se, unikati se svého místa; (o tekutině) kypěti z nádoby. Jak ta mlha před sluncem utíká! Šmil. Přijde jarní den, v němž začne sníh utíkat s polí. Vrba. Síla mu utíká z těla. Jak. I spánek někdy utíká. Jir. Její duševní výraz utíkal mu dlouho pod rukama. R. Svob. Basista nemůže, ztratil-li takt, utíkající klarinety více dohoniti. Bes. Ale jak vyjeli do širého, utíkaly panicovy myšlenky od Prahy. Jir. Myšlenky mi utíkají, hned je zapomínám. Maj. Mlíko na plotně mi utíká překypuje. Herrm. Pohádky lžou! Kaše vůbec neutíkala, ale houstla a tvrdla, a teď ji ani nožem neukrojíš! Maj. Slang. Nejvíce škodí drátovci mladému osení, tak že s pole „utíká“, obzvláště, je-li hluboko zaseté. Č. rol. D unikati, ztráceti se. Peníze utíkaly, ani nevěděla jak. Eva. A tak mi všecko pod rukama utíká. Svob. D (před kým n. čím, komu n. čemu, od čeho) vyhýbati se, brániti se někomu n. něčemu. Utíkala před vlastními myšlenkami. Kun. Sotva něco vážného začne, již zas od toho utíká a jen vzdychá. Rais. To bych přec byl blázen, abych před ní utíkal, když sama k sobě mne vábí. Svět. Bifluje všechno, čemu utíkala ve škole. O. Schein. Ujížděl rychle, jakoby utíkal křiku zákona. V. Mrš. Utíkal pokušení, žádosti, která ho zažehovala. Jir. P. Vrba jako by neslyšel, nebo jako by těm díkům utíkal. Jir. [Zeyer] utíkal životu. Kar. D tečením, na způsob tečení unikati. Utíká vlna z jezera, jak z lesa zvěř, když zařve lev. Hál. Utíká pivo ze sudu. Vrch. Jdou rabové dolů, mléko a voda jim utíká z žil. Bezr. D (o čase, ději a pod.) míjeti, přecházeti, uplývati. Tak jim v bázni boží utíkal čas. Vanč. Ani nepozoroval, jak dni, měsíce, ba i léta utíkaly. Něm. Tak utíkala jim zima. Podl. Mně se zdá, že čekají, až to skončíte, a zatím děvčeti léta utíkají. Herrm. Léta minou, život utíká, všechno se mění a hyne. Havl. Slunce je tulákovi nade všechno, to utíká cesta, nehladoví žaludek rychle plyne. Jah. D utíkati se (ke komu n. čemu, kam) uchylovati se k někomu n. něčemu, někam, hledati útočiště u někoho n. někde. Sedlský lid utíkal se s chudým nábytkem do hor a do lesů. Tomek. Byl rád, když s matkou do těch drahých Havranic se utíkati mohl. Zey. V samotu se utíkám. Krás. Její zkormoucená duše utíkala se pro útěchu do let mladosti. Jir. Unaven životem své doby utíká se v říš hudby. Vrch. Poddaní nebyli jisti životem a kromě Boha neměli ke komu se utíkati o pomoc. Herb. Vás ta tetka také prosí, abyste tu holku s sebou vzal, k vám se každý nejraději utíká. Něm. K této flétně utíkal se vězeň v okamžicích tesknoty. Herrm. Vidíce v otci kouzedlníka, k tajnému jeho umění se utíkali. Svět. Do jeho ochrany se utíkali všichni nevinně pronásledovaní a utiskovaní. Svět. Marně se utíkal ke své ironii. Hlad. Teď se utíká, ona evangelička, k jiné víře. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 112 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 112