• vápník, -u m. chem. chemický prvek ze skupiny alkalických zemin, kalcium.