• více, víc čísl. neurč. komp. k mnoho. Čtyři ruce více zmohou nežli dvě. Baar. Krátký plachý pohled, jenž více řek než její slova. Bezr. Leccos tu mluví za generaci přítomnou a ještě více za minulou. V. Mrš. [Šum vody] dodával mrtvu zimního dne ještě více smutku. Jir. V něm více dřímá tajných věd, než chápe leb tvůj suchý. Čech. Byl dnes více než včera více znamenal, měl větší váhu. Svět. V poledne, když úpal vzrostl ještě víc, stanula v čele zástupu Stařena. Vanč. Někdo dává [v lásce] víc, někdo méně. John. Bývá obyčejně tvrzeno, že je víc rozdílů mezi dušemi než mezi tvářemi. Tille. Od zlata a stříbra toho má víc než potřebuje. Šim. To neznamená, že by neměl někdy o kolečko více bláznivé nápady. Šrám. Na mou čest, slečno, nic víc, nic míň je to ryzí pravda. Vrbová. Přivykl jí jako nezbytnému nábytku v domě, ba víc, zdálo se mu, že s ní odchází druhá polovice matky jeho dokonce. Herb. Co více jest, ten jeho svatý zrak z tvých zraků nepomine. Zey. D Poněk. zast. několik. Otevřely se dvéře a vešlo více pánů zároveň. Her. Pocítil jsem více pohnutek, abych učinil toto sebrání svých kreseb a studií z Černé Hory. Hol. Okolo půlnoci slyšeli Krásovi na chodbě více hlasů a kroky mnohých. Jir. Mlynář již po více let ze sednice ani nevykročil. Svět. Každá čtvrt má více večerních škol. Ner. On pak sám s více magy obcoval i našel mezi nimi duše nebeské. Havl. A plakalo jich nad tím Jerusalemem víc. A. Mrš. D adv. komp. k velice, velmi; větší měrou. Hospodářstvím Hrabcovým byli méně zkráceni, ale více uraženi. Herb. Stařecká brada více vyvstala. Jir. Byť sebe více zašlapána a povržena duše v prach, i ta má jednou úsvit rána. Vrch. Až jí líce růží zkvetou, potěší vás více. Čech. A kdyby vám něco, Verunko, dal, věru více jste si to o něj zasloužila. Šmil. Teď byl ještě více smutným. Hál. Babičku by sice již den sám unavil, tím více unavuje malé dítě, co ale platno. Ner. Čím více se kmotr Papáček nadýmal, tím nezbednější byl taky Šotek. Erb. Zloboha si kolovrátek pořád prohlížela, a čím více na něj hleděla, tím více se jí líbil. Něm. Naposled milovala jeho hlas ještě víc než jeho slova. Čap. Ch. Co chtěli, bylo velké, gigantické, nechť země tvářnost sebe víc zryl čas ještě víc. Vrch. D (po záporu) už nikdy ne, vůbec ne. V svitu Vašem, hvězdy jasné, tužby své víc nezkojím. Vrch. Ach přibliž k tomu lidu hled a neodtrhneš více! Ner. Nemluvil už víc a jenom se usmíval. V. Mrš. Já tu nemohu už více vydržet déle. Svob. Je-li modnosť při umění podmínkou, to již není více žádné umění vůbec. Hol. „Nikdy víc!“ říkal si ve tmě lesa už nikdy. John. Ví ale, tento neznámý že již nepřijde nikdy více. Olb. Více pro mne, přenešťastné dítě tvoje — nežli smrť zde na tom světě nezbývá. Ner. Byl jsem snad jediný, který ji pozdravoval nic víc než zdvořile jenom. Herb. D víc a více stále víc(e). Marie vcházela dnes smutně do plné šalandy, kam scházeli se dělníci víc a více. Svob. Krok starce volný slábne víc a víc. Vrch. Víc a více blížili se k městu. Jir. Pořád více a více se oddává kořalce. Prav. D čím dál (tím) víc stále víc. Vím jen, že mysl do temna se tratí a tmou čím dál tím víc to v srdci mrazí. Slád. Člověk zas čím dál tím víc chce stát se ideálem. Ner. Čím dál tím víc on [cit] ve mně se zmocnil. Wegh. D více méně větší n. menší měrou, celkem. Česká symfonická báseň přidržuje se buď vzoru Lisztova, nebo je více méně popisná. V. Novák. Umírají mnohdy velké myšlenky, velké pravdy, jsou-li podány ve formě více méně theoretické. V. Mrš. Byla to více méně náhoda, že rukopisy zelenohorský a královédvorský a ne něco jiného spůsobily výbuch. Herb. Nejlepší tato čísla stala se již více méně majetkem našich anthologií. Vrch. V četě více méně každý [byl] s kytičkou nebo růží na kabátě. Jir. D spíše. Tu to máme, více pro sebe mumlal a nedíval se na Hrabce. Herb. Činil to více z neuvědomělého citu povinnosti. Staš. Kočí, který se více za část ekipáže než za bližního považuje. Havl. Škrábal se mezi hrudami a ta ohromná jeho hůl víc mu překážela, než pomáhala v chůzi. A. Mrš. [V čele stolu byl představeným Vejběra,] ramenatý padesátník, víc pán než sedlák. Rais. D Starší lid. co je víc? co na tom? na tom nezáleží. Že miluje ženy? A co je víc? Co pak my ne? Ner. Co víc když bude Ladislav a Jindřich tam? Hál. Když mně nechceš, což je víc! Čel. I myslím si: „Co je víc?“ Mácha. „Co je víc, jen když jsme byli daleko.“ Něm. D ještě k tomu, dále. A cos více viděl? Jir. Až se vyplakala, vyšla se podívat, koho odvedli víc. Herb. Však Bůh sám ví, jestli budu líbati je více. Něm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 301 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 301