• vítěz, -e m. kdo ve vojenském zápase nabyl vrchu, přemohl nepřítele, zvítězil. Jan hrabě Tarnowski, vítěz v nejedné bitvě, sepsal polskou knihu vojenskou. Jir. Za několik neděl vrátil se [Milboj] co vítěz z boje. Něm. Na sloupu nahoře stojí vítěz nad vlaským loďstvem. Mach. D kdo v jiném zápase, utkání, sporu n. úsilí nabyl vrchu silou tělesnou n. duševní. Lidé v Ještědě [se] těší [na stínání kohouta], hádajíce již napřed, kdo bude vítězem? Svět. Vítěz [v zápase] vzal poraženému klidně kosárek a zastrčil si jej ke svému. Herb. Tušil [Dobrovský]‚ že vítězem nebude ve při každou měrou velikolepé. Šmil. Známý co jistý vítěz nad ženskými srdci, nepochyboval o své moci. Svět. Co vítěz sama nad sebou stála tu dívka slavně. Rub. City staly se na chvilku vítězem nad mou rozvahou. Pfleg. Jest větším vítězem ten, kdo vítězí nad svou zlou myslí. Lit. noviny. Rozum jasně praví: Duch že jenom ducha vítězem. Čech. Černá mračna se protrhla, a slunce jako vítěz zazářilo nad nimi. Jir. Olympijští vítězové na 1 km se stali v utkání s Maďarskem dvojnásobnými vítězi. Ml. fronta. D Zř. hrdina, bohatýr. Soudím o vysokém stáří té pohádky z toho, že slovo „vítěz“ v ní má ještě dávný význam bohatýra, rytíře. Zey. Buď tobě dík, můj slavný vítězi! Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 251 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 251