• vítězný adj. takový, který zvítězil n. vítězí, vítězící (v boji, zápase, úsilí a p.). Hřměly vozové řady vítězných Husitů. Jir. Vítězný národ vztyčuje vysoko k nebi korouhev svobody. Šmil. Vítězná Praha, „českých měst matka i hlava“. Pal. Budeme se učit od vítězné a hrdinné sovětské armády. Gottw. Z rozbalených cedulek přečetli jména vítězných pěstitelů. Jir. Před těmi pěti vítěznými chrty jel onen zeman v bělavé sukni na hnědáku, veda na šňůře vítěze nejpřednějšího — škotského chrta srstnatého. Jir. Za uši silný Bivoj držel jej [kance] pevně vítěznýma rukama. Zey. Nahoře je půlměsíc a nad ním ční vítězný kříž. Něm. Zdeptala vše vítězná moc práva. Čech. A v kouřících dálkách vítězný život zmítá se. Břez. Kostel ten zasvětili karmelitáni panně Marii Vítězné. Hál. Přen. Vítr bočil jejich [mraků] hrady, a bylo znát, že se jimi dobývá vítězné slunce. Jir. Oknem vpadá do místnosti vítězné světlo. Lit. noviny. D (o věci, činu a p.) vedoucí k vítězství, provázející, oslavující, projevující vítězství, svědčící o vítězství a p. Řešitelným úkolem bude nalézti za bílého nebo za černého vítěznou kombinaci. Rozhlas. Teprve ke konci se podařilo z trestného kopu vstřeliti vítěznou branku. K. Peš. Potom zvednuv meč vyrazil kníže vítězný výkřik. Vanč. Kolem panice zahučela vítězná píseň. Jir. Ne nadarmo se v její rodině udržovaly pověsti o vítězných zápasech jejích předků se žoldnéři. John. První velkou vítěznou bitvu svedem u Německého Brodu. Ner. Byl postaven Žižkův pomník, na němž jsou vyryta jména Žižkových vítězných bitev. Jir. Proti moci zákonné postavil se odboj vítězný. Pal. Tam vedli toho, který dnes ráno vjezd svůj slavil vítězný, do hradu otců. Zey. Bylo naznačeno, jakoby byl Hálek v rychlém a vítězném pochodu k popularnosti Nerudovi překážel. Vrch. Dnes ji [cestu] krášlí vítězné brány. Podl. Posvátný kalich, vítězné to znamení národní jednoty, panoval bez odporu ve vlasti. Pal. Byla to řada jmen vítězných. Kun. Po vítězném únoru 1948 jde u nás vše kupředu rychleji než kdykoliv předtím. Ml. fronta. Přen. Dědinou rozléhala se vítězná hudba. Herb. Výtv. vítězná brána, vítězný oblouk triumfální stavba, zprav. ve tvaru isolované brány, vítající vítěze n. připomínající nějaké vítězství. D sebevědomý, vítězoslavný. Raimund stál s vítěznou tváří vedlé své nevěsty. Svět. Pohled primářův byl vítězný. Mart. Dámy naše jsou upokojeny a vítězný úsměv pohrává kolem jejich úst. Ner. Pohlédl s jakýmsi vítězným výrazem na Ratkina. Šrám.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 496 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 496