• výbor (lid. vejbor), -a m. ob. člen výboru. Hned u vchodu [do sálu] stojí páni výborové v čamarách a rukavičkách. Ner. Výletní výboři uniformovaní i civilní se všech stran hnali se k silnici. Rais. Zvolili [ho] za výbora v několika spolcích. Jah. [Starosta] přivolal několik výborů. Staš. V Praze byl výborem Akademického spolku. Mach. Já vejbor [v obci] nejsem a nepletu se do ničeho. Rais.
  • výbor, -u m. vybrané, obyč. nejlepší n. typické části nějakého většího celku, soubor vybraných ukázek, zvl. literárních. Kniha tato obsahuje výbor dalších mých prací historicko-literárních od roku 1892 až na dobu dnešní napsaných. Vrch. [Kritik] uspořádal výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Šal. D skupina vybraných lidí zvolených z většího celku za účelem jeho zastupování a spravování; úřad jimi vedený. Náhle zemřel jeden z členů výboru [obecního] a občané na Štěpánovi si žádali, aby on se stal náhradníkem jeho. Svět. V Drahobylech si ho vyvolili do obecního výboru i do obecní rady. Prav. Revoluční výbor zmocnil se vlády nad městem. Bidlo-Šus. Jsem taky v okresním výboru. Rais. Immunitní výbor neskončil dosud své jednání. Dyk. [Umožnění cesty do Paříže] jsem zase vděčen nestranné ochotě výboru Svatobora. Ner. Výkonný výbor KSČ po jednal o otázce všeodborového sjezdu. Soják. Konalo [se] pod vedením Lenina a Stalina historické zasedání ústředního výboru bolševické strany. Škol. Takřka přes noc se Národní fronta obrodila a znovu semkla v akčních výborech. Ml. fronta. Nositelem a vykonavatelem státní moci v obcích, okresích a krajích a strážcem práv a svobod lidu jsou národní výbory. Ústava. [Ředitel jezdil] do Prahy, k zemskému výboru a místodržitelství. John. Přišel z čista jasna zákaz od zemského výboru, že reduta se nesmí odbývat. Jir. Veř. spr. místní, obvodní (okresní) národní výbor, ústřední (krajský) národní výbor; akční výbor Národní fronty. D orgán státní správy zřizovaný pro speciální obory n. případy. Státní výbor pro umění. Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport. Československý výbor obránců míru. D Poněk. zast. vybrání, vybírání, výběr. Četl mnoho a bez výboru. Arb. Při vstupování do gymnasium [se] přísný výbor činil. Havl. Také u chudších ženských [na venkově] nabývá tak přesný výbor látky vzhledem k ročnímu počasí. Jir. D Poněk. zast. něco vybraného, výborem získaného, zprav. něco nejlepšího. Jinde dostává pánbůh do gardy své brak, v Římě výbor, chlapíky zdravé, elegantní. „květ národa“. Ner. Jestiť to [likér] jádro a výbor z celé mé lékárny. Klicp.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 560 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 560