• výcvik, -u m. získání, nabytí nějaké dovednosti tělesné n. duševní, vycvičení, vyučení. Domníváme se, že by se všem průvodčím mělo dostat výcviku ve znalosti pražských ulic a nejznámějších veřejných budov. Lid. nov. Záhy prosluli osobní neohrožeností i výcvikem v šermu. Vrch. [Lodní deník] má za účel zjistiti činnost členů ve vodním výcviku. Vosátka. Dostal vedle výcviku ve zpěvu i vzdělání ve hře na housle. Urie. Hlasu mému chybí výcvik. Mach. Bylo zde již zdůrazněno, jaký význam pro výkonnost má výcvik. F. A. Souk. [Tvrdil]‚ že na německých scénách se mu dostane výcviku vydatnějšího. Šim. Naříká, že výcvik stál veliké peníze a holku prý jen pokazil. Staš. Sport. cvičení, které sportovec prodělal, aby se v některém druhu sportu zdokonalil a mohl závodit, trening. Voj. vojenský výcvik souhrn všech dovedností, vědomostí a návyků, které potřebuje jednotlivec a jednotka k vykonávání svých povinností v míru a ve válce; vlastní výchovný a vyučovací proces, v němž se tyto hodnoty získávají; souhrn bojové a politické přípravy. Pořadový výcvik souhrn cvičení, v nichž si voják osvojuje povinnosti při zařazení ve tvarech, základní cviky a pohyby, jakož i způsoby vzdávání pocty. Bojový výcvik průprava jednotlivce, jednotek a velitelů pro boj. Střelecký výcvik průprava ve střelbě. Výcvik štábní, technický, spojovací, ženilní, letecký a j.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 142 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 142