• výpadek, -dku m. vodohosp. přitékání z hlavního řečiště regulační hrází n. mezi dvěma písčinami, umožňující ubývání vody v plavební dráze. D Zř. co vypadlo, nebylo uděláno. Výpadek v těžbě kamenného uhlí vážně ohrožuje plánovanou výrobu našeho průmyslu. Tvorba. Snaha o nahrazení těžebního výpadku se odráží v mírném zvýšení těžby. Práce. D Zast. výpad, přepadení, útok. Jste [obležený lid] silni na dva dni a kdybych prosil, by každý zbraň svou vzal a chystal se na výpadek, vy byste poslechli. Zey. D Zast. výsledek. Onen počet 3,631.100 duší jest výpadek skutečného popisu lidstva. Pal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 103 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 103