• výroba, -y f. zhotovování, vytváření n. těžení výrobků, vyrábění, produkce. Nadstavba není bezprostředně spjata s výrobou, s výrobní činností člověka. Stalin-Prokůpek. [Je třeba] převychovat a předělat maloburžoasní vrstvy tak, aby byla zajištěna organisace socialistické výroby. Stalin-J. Proch. Právo k výrobě, šíření filmů je vyhrazeno státu. Ústava. Pan Tomáš Žehura nepotrpěl si na výrobu různých uzenářských specialit. Šim. Bylať paní Komendová známa výrobou umělých květin. Rais. Starosta má takovou borovičku vlastní výroby, čert v každém doušku! Šrám. Zatím bylo to město obchodu a rušné výroby řemeslné. Bass. Tato hmota [bronz] se pak rozšířila jako hlavní látka řemeslné výroby a ovládá období, jež zveme dobou bronzovou. Matějček. Pan rada Armanda poučil o použití padající vody k výrobě elektřiny. John. D průmyslové a zemědělské vyrábění hmotných statků; průmyslové odvětví, průmyslový obor. Průmyslová výroba byla o 10 procent vyšší než v stejném období předešlého roku. Gottw. Technické normy, to je důležitý činitel, který seskupuje ve výrobě široké masy dělníků. Stalin-Prokůpek. Závodní lékaři studují výrobu a spolu s vedením podniku bojují proti traumatismu. Ml. fronta. V hutní výrobě projevila se mohutnou silou iniciativa tavičů. Ml. fronta. Výroba hospodářských strojů. Vrba. Hromadnou výrobou míní se výroba v tak zv. laboratořích některých lékáren, kde se vyrábějí léky a farmaceutické přípravky ve velkém. Nešpor. Průmysl byl předimensován inflační válečnou výrobou a při tom zcela jednostranně zaměřen. Nešpor. Rolník je ze všech stavů nejbohatší, protože všech látek, kterých potřebuje k výrobě svého rostlinstva, má 93 až 95% ve vzduchu zadarmo. Herb. Zanedbaná zemědělská výroba vyžadovala radikálních zásahů. Teplý. Kolchozy a sovchozy bojují úspěšně za uskutečnění stalinského programu rozvoje socialistické živočišné výroby. Tvorba. Ekon. výroba průmyslová, rostlinná, živočišná; výroba plynulá, pásová, strojová, seriová, kusová, hromadná, drobná; výroba domácká. D Zř. souhrn výrobků. Zde máš vše, čeho ti potřebí, blízkost dopravních drah teď pro přívoz staviva a později pro rozvážení výroby. Svět. D (v umění) pejor. řemeslné tvoření. S tím [„svéráznictvím“] souvisí u Šrámka výroba balad bez vnitřní nutnosti. Šal. Artista, u něhož výroba slovních hříček náležela k neposledním příjemnostem. Kam.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 590 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 590