• výrobní (zast. a kniž. výrobný) adj. vztahující se k výrobě. Ale bylo by snad možné zařadit jazyk do kategorie výrobních sil společnosti, do kategorie, řekněme, výrobních nástrojů? Stalin-Prokůpek. Základní částí podnikového plánu je plán výrobní, který určuje podniku výrobní úkoly v technických jednotkách, v cenách a ve výrobních lhůtách. Prům. věst. Výrobní prostředky jsou buď národním majetkem, nebo majetkem lidových družstev, anebo jsou v soukromém vlastnictví jednotlivých výrobců. Ústava. Zasahují [příroda, lidé, stát] do výroby a proto se slovou výrobní činitelé. A. Bednář. Proto si vždy uvědomme, kde a s kým mluvíme, abychom neprozrazovali cenná výrobní tajemství. Ml. fronta. Pracovali na jednom pracovním úseku. Soják. Letouny, větroně a kluzáky buďtež uvedeny početně a podle typu. Uveďte dále výrobní čísla. R. právo. Není snad ani nejhrubších podniků výrobných, při nichž by ženštiny nebyly také činny. Ner. Z celkové výrobné režie se vede zvlášť: Jednicová mzda… Prům. věst. Světlá řídila výrobní spolek svůj někdejší učiliště Ženský výrobní spolek, který vedla. Krás. Tech. výrobní technika způsob výroby. Výrobní pomůcky zařízení umožňující výrobu. Ekon. výrobní náklad součet všech výloh spojených s výrobou. Výrobní cena součet výrobních nákladů. Výrobní plán určení a stanovení programu výroby pro nejbližší budoucnost. Výrobní statek doly, továrny, půda sloužící výrobě. Výrobní družstvo zákonné sdružení osob vyrábějících některé předměty podle družstevních zásad. Výrobní dělník zaměstnaný přímo ve výrobě. Výrobní čas doba, během které projde předmět práce všemi operacemi výrobního postupu. Výrobní komise pomocný orgán správy závodu, pečující o odstraňování závad v provozu. Veř. spr. výrobní ministerstva do jejichž působnosti náleží výroba. Účet. výrobní zásoba zásoba materiálu pro výrobu. Výrobní spotřeba spotřeba výrobních prostředků neboli náklady na výrobu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 715 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 715