• výrok, -u m. vyjádření myšlenky slovy, projev o něčem. Pro výroky učiněné tam při výkonu mandátu podléhají [poslanci] jen kárné moci Národního shromáždění. Ústava. Z Písma svatého si pamatovali některé výroky a výjevy. Zýbal. Mlynář teď lidi rovněž tak k sobě vábíval řečmi šlechetnými, jako jindy od sebe je zapuzoval výroky hříšnými. Svět. D stručně vyjádřená obecně platná pravda životní, průpověď, sentence. O každém slavném muži se tradují anekdoty, zapisující nějaký jejich zvláště podivuhodný výrok v nějaké životní situaci. K. Čap. Četl jsem kdesi, že člověk, když dva jazyky umí, jako by se byl zdvojnásobil, za dva platí; a úplně se s výrokem tímto srovnávám. Havl. D soudní n. jiné autoritativní rozhodnutí, rozsudek, verdikt. Královský soud vynesl výrok svůj ve prospěch pana Bořivoje. Třeb. Král zrušil výrok soudu. Havlasa. Obecenstvo souhlasí s výrokem poroty. Herrm. Ve volných jízdách měli manželé Balounovi velký úspěch u obecenstva, které nebylo spokojeno s výrokem rozhodčích. Ml. fronta. Než určí [sudičky] osud dítěti, — svíce pořád jim hoří v rukou, ale jak výrok pronesou, — shasí svíce. V. Mrš. Práv. rozsudečný výrok; výrok o vině a trestu. D Zast. ling. přísudek. Z tvarosloví probrali jsme [ve škole] všecky druhy slov, z větosloví podmět, výrok, předmět. Rais.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 348 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 348