• výtah, -u m. 1. zařízení k zdvíhání n. spouštění osob n. nákladu, zdviž. Vstoupila do výtahu zmatena, aby unikla zvědavým pohledům hotelových zřízenců. Schein. Lyžařským výtahem dostaneme se pohodlně do výše 1018 m. Rozhlas. Tech. zařízení sloužící k dopravě svislé n. skoro svislé. Výtah osobní, nákladní; lanový; kapsový, stolečkový. D Fot. zařízení k vytahování objektivu. D Lid. přípřež na vytažení něčeho uvízlého. Kdo má koně na výtah? Mor.
  • výtah, -u m. 2. stručný zhuštěný obsah n. výpisek z nějakého díla. Pecúch dělal si výtahy ze všeho, co se mu líbilo. Herb. Dělala výtahy z vědeckých knih a upravovala si přednášky. Svět. Výtah z oněch tří článků přinesl náš Čas. Mach. Naši úředníci vydávali tiskovou korespondenci, obsahující zprávy z domova, výtahy z tisku. J. Hron. Druhá část [preambule] pak obsahuje výtah hlavních zásad i norem, tedy jakousi „československou státovědu v kostce“, nebo jakési „republikánské dvanáctero“. Ústava. Třesoucí rukou podal mu klavírní výtah. Štech. D (z matriky a pod.) řidč. výpis. Kaplan chápal, že chce výtah z matriky. Herb. Byla přečtena žaloba, nahlédnuto ve výtahy z knih. Vrba. Byl prý mu podstrčen falešný výtah z gruntovní knihy. V. Mrš. D Zř. seznam čísel vytažených při tahu. Přišla poprosit mou maminku, aby dovolila mému sourozenci jíti do loterie pro výtah. Č. lid. D Chem., hosp. extrakt. Ryb. odchov plůdku na násadu a na výmět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 387 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 387