• významný adj. mající velký význam, smysl, velkou důležitost, závažný, význačný, důležitý. Přemlouval manželku, aby upustila od ctižádosti hráti významnou roli ve vídeňském životě. John. Stejně významnými předchůdci kreslené grotesky jsou obrázkové knížky pro děti. J. Kuč. Jsi si jist, že na dnešní den nepřipadá svátek nějakého významného světce? Vanč. Však k slovům když teď přišel významným, tu list vypadl mu z rukou. Zey. Po tom tichu významném zavzněl hlas ve zvucích plných a vroucích. Podl. Bývá významno, jakého druhu jsou první publikace. V. Mrš. Významné zákazníky dokonce i sám obsloužil. Čap. Ch. Jak významny jsou v tomto vzhledě verše pozoruhodné. Kar. Byla to pěkná a významná dýmka s namalovaným kalichem. Ner. D vyjadřující určitý smysl, úmysl. Jeden významný pohled modrých očí a slečna zmizela. Mach. Po krátkém významném pohledu na Vážku zmizela. Čap. Ch. Oni budou Blážu obtěžovat významnými pohledy. Maj. Významné obličeje, řehot, pak: „Fuj, fuj, fuj!“ Šrám. Doprovodil svá slova tak významným pohybem, že Bernard pochopil. Březovský. [Služky] s významnými posuňky kradmo na sebe pohlížely. Stroup. Vyměňovali mezi sebou významný jakýsi hovor, který platil jí. V. Mrš. Poctil ji významným úsměvem. Č. Jeř. D Poněk. zast. výrazný. Významná tvář a krásné oko dovršilo nadšení pro její osobu. Podl. Tytéž ostré, zvláštností svou významné tahy. Ner. Poslední věty pronesl důrazem vážným, významným i tajeplným. Šmil. Jméno pečenářky není pro tyto ženy dosti významné výstižně. Tyl. Pustil se s významnou tváří do krájení chleba vážnou. Havl. D značný, velký. I hospodářsky znamená tato instituce významné úspory suroviny a práce. Týd. rozhl. Má významný zájem o všechny pořady. Lit. noviny. D Zř. týkající se vůbec významu. Významné či symbolické [umění pojímáno falešně] jako reálné či formové. Šal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 274 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 274