• vůl, vola m. vykleštěný býk, užívaný k tahu. Jakýsi člověk vypřahoval tam z žebřinového vozu dvé krásných volů s lesklou co hedvábí srstí. Svět. Po cestě jel žebřinový vůz s párem šedých dlouhorohých volů. Rais. A zase již stádo volů neb ovcí vzbudilo mračno prachu. Jir. Dva pacholci od volů šťouchli do sebe lokty. Herb. Tam oře váš vojvoda dvěma strakatými voly. Jir. [Vyhrnoval rukávy] jako řezník, když má porážeti vola. Štulc. Bylo třeba dělat z komára vola zveličovati, přeháněti. M. Jahn. Šel za ní jako vůl, když k zabití chodívá tupě, bez bránění, vzpírání. Holý. Tupě díváme se v davu, jak nám k špalku kladou hlavu, jak vůl na porážku vola. Bezr. A Frantík mlčel dál jako vůl, [bití ho jen zatvrzovalo]. Řezáč. Já ale vím, kam vola bijú — mně nebudú povídat, že dělá hrabě z púhé dobroty znám pravou příčinu. Něm. Na koni se mnoho vytřase, tak by člověk snědl vola velmi mnoho. Herb. Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl (o mrazu). Pořek. Když se z něho [hrnce] napije, tak je to krom té chuti, jako když si vůl lízne o žlab. Heřm. Vulg. Máte tam teď plno lidí a já jsem taky zapřaženej jako vůl mám mnoho práce. Jist. Dostávají je [platinové hodinky] jako odměnu ti poslanci, kteří nikomu zadarmo vola nedělají nepracují. Poláč. Hochu! dej se k rejtharům, máš nohy, jak vůl rohy křivé. Něm. D Vulg. hloupý člověk, hlupák (obyč. jako nadávka). Přece nejsem hloupý a vedle ní jsem učiněný vůl. V. Mrš. Vůl bys byl, kdybys to tak nechal! Čap. Ch. „Ten starý vůl na všechno naletí,“ ulevil si Bass, když se za Rychtou zavřely dveře. Mucha. [Věk] byl dlouho mezi venkovskými voly nevzdělanci. Jir. „Tys to vyvedl,“ a oddychl si, „ty vole!“ Čap. Ch. Hovado nekované, vole korunovaný! Herrm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 266 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 266