• vždycky (lid. dycky, zast. vzdycky, vdycky) adv. v každém, kterémkoli čase, kdykoli, odedávna, za každých okolností. Ačkoli jsou a vždycky býti musí ve světě nerovnosti, přece před zákonem stejně platiti musí každý občan. Havl. Máš srdce bez bázně, vždycky jsi říkal, co se ti zachtělo. Vanč. Pravil: Inu, chlapče, žebráků a mrzáků ve světě bylo dycky. Nov. „No věř mně, že by mně byl vždycky milejší než ten nadporučík!“ Ner. Co každý den zpotřebuju, svým řemeslem si vždycky vydělám. Erb. D stále, bez přerušení. Páni bratři, vesele! u nás vždycky neděle. Čech. Viděla ji vždycky před sebou co veselé selské děvče. Něm. Nešťastnáť to z chýže žena, vždycky smutná, vždycky bledá, vždycky těžce zamyšlena. Erb. Šlo to se mnou a s Nánou všelijak, ale vždycky s kopce. Šmil. A tak já dycky na tebe myslím. Herb. Matula je decke jako ščór a má všelijaký snahe. A. Mrš. Kýž se oslaví to dávné jméno [vlasti] a se skví čím dále vždycky více. Kamen. Vdycky budu mít na tebe své zření. Tablic. D po každé, v každém případě. Když jsem tudy časem jezdíval, vždycky se mi to líbilo. Rais. Blažka si vždycky myslívala, když slyšela říkat: srdce mi to utrhne!, že je to hloupá řeč. Maj. Hansen mu vždycky maličko pokývne lesklým nosem, když ho potká na třídě. K. Čap. Byl jeden muž, jenž, než šel spat, si vždycky báseň přečet rád. Vrch. Zdarma pozvaný se vždycky dostaví. Tyl. Po českém slově dostává prý paní kněžna vždycky závrať. Třeb. Vidíl jsem jich [komet] huž několik, ha dycky pak bula vojna. Jir. Nespravoval se hdycky tím, co pan falář váš kázal. Nov. Haspoň debe si neco plechýho vebral, hale to decke, po čem nic! A. Mrš. Kdykoli mám nějaké vrtochy, on mi je svými bláznovými šašky vzdycky vypudí. A. Mar. D Zast. a lid. přece. Budeli mi co nedovoleného radit, mámť vždycky svobodnou vůli, že toho mohu učinit nebo neučinit. Kram. [Co tyto činohry] právě činohrami čini: že jsou vždycky lepší než jich konec. Durd. Slyšela jsi bezpochyby, že je teta skrblice, že bručí a lidem na prsty kouká … Proto jsme sem ale mohli vždycky přijít. Tyl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 205 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 205