• variant, -u m. nepodstatná změna, obměna, varianta; poněkud změněná, obměněná podoba, obměna jevu, úkazu a pod. Kožuchy, šátky a šatky v různých jejich národopisných variantech mohl by namalovat i jiný. A. Mrš. Maryna náležela k zjevům, nad nimiž možno užasnouti, jako nad variantem plemenné krásy. Čap. Ch. Pověst vypravuje v nejrůznějších variantech, jak mnozí lidé se mezi blanické rytíře dostali. Jir. Děje Agamemnonovy byly představovány na jevišti athénském v tolika variantech, kolik dramat o nich bylo napsáno. Vrch. V nových a nových variantech nepřestává Gottwald volat do zbraně. Z. Nej.