• varianta, -y f. obměna, variant. Chození po provaze, házení koulí odbývá se v nejrůznějších variantách. Thom. Mladá žena si řeší život sama pro sebe, koncipuje pro svou útěchu jednu možnou životní variantu. Václ. Domovem je tu město, bude proto pražský spisovatel do značné míry variantou městského spisovatele. Jirát. Daná hláska může být samostatnou jazykovou jednotkou nebo jen kombinatorní variantou. Slovo a slov. Bot. ráz variační odchylky od rostlinného typu. Geobot. jakákoli odchylka ve floristickém složení rostlinného společenstva od základního typu. Zool. varianty v chovatelství jedinci s variacemi buď ve směru kladném n. záporném. Ling. obměna ve výslovnosti fonému, nezpůsobující změnu významu a vznikající okolím hlásky (kombinatorní variace) n. slohovou příslušností projevu (stylistická variace).