• večer, -a (lid. v nom. též večír) m. denní doba od začátku soumraku do noci. Byl pozdní večer — první máj. Mácha. Je teď už soumrak, blízko do večera. Ner. Měkkostí nálady vyniká zvlášť popis večera a ústění jeho do hvězdné noci. Vrch. Usmíval jsem se nad pošetilostí svou, která oloupila mne o večer práce. Čap. Ch. Však není ještě večer; máš teprve ráno. Šmil. V místě, kde Stezka jantarová protínala Stezku východní, leží pak rovina dlouhá dva dny cesty a široká, co by člověk ušel od rána do večera za den. Vanč. „Dobrý večer,“ pozdravila Klára Olšovského s tlukoucím srdcem. Pfleg. Dej vám Pán Bůh dobrej večír. Nov. Mladík jí podal dobrého večera, na co Józa ani muk pozdravil ji „dobrý večer“. Svět. Teď sedí sám, a Štědrý večer jest večer před Božím hodem vánočním. Vrch. K večeru uviděl od Roztok Levohradský kostelík krátce před večerem. Třeb. Dial. Pod samý večer přinesl mu listonoš dva dopisy. Tůma. Právě tak ohražena byla hospoda, z které jsem před večerem na horu vyšel. Mácha. Chválíte si den před večerem radujete se předčasně. Lier. Nevíš, co večer zlého přinese budoucnost. Čel. Bylo ráno, smáli jsme se, přikvačil večer, slzeli jsme smutný čas. Šmil. Přen. Však není ještě všem dním večer konec. Čel. Každá věc má svou historii, své jitro i svůj večer. Ner. Šťastný a klidný je večer našeho života stáří. Zey. Vesnický hřbitov tají mé mladší sestry kosti, jež skončila pouť žití před večerem předčasně. Vrch. Dial. Teď k večerou táta na tebe kolikrát vzpomněl. Jir. Zast. „No, pán bůh požehnej, vy máte štěstí!“ gratulovala u večer celá hospoda pávícímu se Pixovi večer. Tůma. Jiná jména Italie jsou dílem řecká, k. p. Hesperia, krajina Řeků k večeru ležící na západ. Koll. D večerní schůze, představení, slavnost, zábava, večírek. V dalších článcích navrhovali jsme, jak si mládež má opatřovati vzdělání politické, parlamentární seminář, řečnické večery a p. Herb. Balet je vždy „něčím“ v divadelním večeru, třeba by nestál za nic. Ner. Proslov k Hálkově večeru v „Besedě umělecké“. Vrch. Pořádal večery na počesť cizích hereček. R. Svob. Setkali jsme se tu se všemi nejlepšími reproduktery Foerstrova umění, kteří sami zajišťovali vysokou úroveň večerů. Smet. Mnozí nepochopili zcela správně charakter Večerů otevřených hřišť večerních cvičení sportovních, kdy má každý volný přístup na hřiště a může si zacvičiti. Ml. fronta. V. t. kvíčerou, navečer, podvečer, zvečera.
  • večer (lid. večír) adv. ve večerní době, během večera. Šťastní a veselí u vědomí vykonané práce vraceli se večer domů. John. Šel starý Magdón z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil. Bezr. Večer lehneš zdráva, svěží, v noci tělo mrtvo leží. Erb. Večer před svatým Janem mluví sestra s Tomanem. Čel. Hned jsem si večír řekla, že vám to ráno povím! Jah.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 633 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 633