• vedle adv. v těsné blízkosti, sousedství někoho n. něčeho, v malé vzdálenosti někoho n. něčeho. Vedle viselo telefonní sluchátko. John. Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem. Ner. Brzy také obrátil se k vedle jdoucímu panu Vackovi. Choch. Vedle v pokoji někdo se prudko rozkašlal. Jir. Teta vešla opět do kuchyně. Strýc se vedle svléká. Šim. Vedle u zedníků něco pekli. Čech. Byla jsem vedle, u Frýdků. Jir. Hukal štípal vedle sousedovi dříví. Šmil. Lid. I Jaroušek od vedle se na té hromadě [písku] batolíval od sousedů. Mateříd. D stranou, mimo; nesprávně, ne přímo. Škoda rány, která padne vedle. Šim. Urážlivé narážky pana poslance střelily rozhodně vedle. R. právo. Myslím, že jste trefil hodně vedle zmýlil jste se. Mart. Opět sáhl vedle, jako vždycky. Kop. Až jsem jednou šlápl vedle a musel se oženit udělal chybu. Lang. A já nerad mluvím vedle, a když mluvím, zbytečně se pak jenom za to stydím ne k věci. Mah. Nesnáší [soudce] mluvení vedle. Kocourek. I když jsou nejvřeleji upřímné, myslily si přece něco vedle potají. Lier. A náhodou není ani kousíček vedle. Náhodou uhod’. Ros. Slang. Všechno je mi vedle nezáleží mi na ničem. Vrbová. D Zast. mimochodem. To není sada praktická, což, vedle řečeno, je nad míru hloupé. Sab.
  • vedle (zast. vedlé) předl. s gen. vyjadřuje těsnou blízkost u něčeho n. někoho, malou vzdálenost od něčeho n. někoho. Při stěně stála postel, vedle ní vysoká, hřmotná almara. Šmil. Drahomíra vrátí se ode dvéří a postaví se vedle popelnice. Vrch. Sed’ si vedle orla vrabčík. Havl. Sedni vedlé tam té vdovy, ať ti, nač sem přišla, poví. Ner. Vrána vedlé vrány sedá, rovný rovného si hledá. Přísl. V čele jeli tři kněží vedle sebe. Jir. [Davy] stály hustě, hlava vedle hlavy. Vrch. Pod policí visí džbánek vedle džbánku mnoho džbánků u sebe. Prav. Jiskra vedle jiskry lesem svítí. Mácha. [Na jeteliništích] musejí se pečlivě vybírat všechny kamínky místo vedle místečka. Strnadel. Obecní pokladna přece rok vedle roku byla čistá jako sklo rok co rok. Herb. Budu mít vedle sebe ženu sobě rovnou. Svob. Vedlé ní zapomněl, že je studánka na světě v její společnosti. Svět. Našetřila [si] nějaký kapitálek vedle svého chotě. Ben. Vyrostli jsme přece vedle sebe společně. Čap. Ch. Chci, abychom vedle sebe každý svým zůstali pánem. Šmil. Toho nechtějí snésti, ale aby vedle krále panovali zároveň s králem. Jir. [Paleček] chutě se činí vedle Humoristických listů. Zákr. V čele Táborův stál Jan Hvězda z Vícemilic již často jmenovaný, a vedle něho zvláště Bohuslav ze Švamberka. Pal. Stavěti vedle Boha vlast a národ na stejnou výši. Třeb. Fys. spojení článků vedle sebe (op. za sebou). D mimo, podél, kolem něčeho n. někoho. Vraceje se se Sobotkou, šel vedle oficiálova domu. Jir. Přišlo mu jít přes Ropratice vedle Bělků. Staš. Zase stáli chvilku v nesnázi, až šla Horáčkova dívka vedle nich. Herb. Potok rozpustile hrčel vedle silnice. Svět. Potěšil cupal vedle koně. Rais. Opatrně stoupal po pěšinách a plížil se jako zloděj vedle houštin. Herb. Jdou vedle vody. Hovoř. D vyjadřuje srovnání směřující k protikladu, proti někomu, v srovnání k někomu. A čím jsem já vedle vás? Hál. Jsem vedlé něho sprostá chudobka! Ner. Vězte: on [muž] si proto ženu vzal, aby vedlé ní se mužem být zdál. Krás. D kromě někoho n. něčeho, mimo někoho n. něco. Chovala vedle předmětů městsky uhlazených i kusy starosvětské. Čech. Ta Voralka také všecko dělala, ale vedle toho pomáhala jako čeledín. Rais. Byl Samuel Nathan vedle svého pravověrectví také nemalý chytrák. Vrba. Došel až k četnické stanici, která vedle hostince a školy je nejvýznačnější budovou v obci. Poláč. Vedle Karlova mostu nejzajímavější jest most pod Letnou. Herrm. To být nemá, muž nemá vedlé své ženy znát jinou. Svět. To byly její starosti vedle rodění, kojení a děcek opatrování. John. D Zast. dle, podle něčeho. Vedle zpráv v archivu zachovalých byla [budova] i s rathousem dosti otrhaná. Win. Rozděloval [dukáty] na sloupečky vedle počtu hlav. Jir. Učiňme člověka vedlé obrazu našeho. Čel. D Zast. prostřednictvím někoho. Vedlé posla oznámil jsem, že se z nového světa navrátili. Kram.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 764 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 764