• velikost, řidč. velkost, -i f. prostorový n. plošný rozměr. Boudy rozmanité velikosti se stavějí přes celé náměstí. Havl. Zacloněnými okny mdlé padalo světlo ve vysokou síň nesmírné velikosti. Mácha. Housle všech velikostí a jemností ovládly koncertní síně. Lit. noviny. Paní myslivcová darujíc obnošené šaty lidem pro děti, nedá nic nezašitého a i podle velkosti to upraví. Pitt. Stavíme-li knihy podle oborů, nemůžeme se ohlížet na velikost čili formát knihy. Moucha. Nejen typ písma, ale i jeho velikost nutno podříditi obsahu knihy. Lit. noviny. Kolem do kola a mezi okny prapory různých velikostí a barev. Jir. Nad Blanicí město velikosti dlaně. Heyd. [Princ] šel hned k lázni ženské, tam udělal do zdi dírku velkosti oka. Něm. Vyňala pamětní peníz co do velikosti asi tolaru se rovnající. Jir. Stuhy připevněny byly na rameně sponou velikosti zlatníku. Herrm. Hle, tam z houštiny vyvalilo se cosi, býk ohromné velikosti. Jir. Sklo vedle skla a za ním tisíce a tisíce napíchaných motýlů a brouků, v největším pořádku dle velkosti, vzácnosti a třídy. Don. Byl to muž asi padesátiletý, velikosti nadprostřední. Ner. Obraz byl v nadživotní velikosti vymalován. Svět. Jako hvězda první velikosti budeš opět zářiti. Paleč. D velmi značná plošná n. prostorová rozměrnost. Pro velikost a rozlehlost hradeb městských nedalo se ani mysliti na ztečení jejich. Pal. Zdálo se jí, že vůkol všecko převeliké, a cítila se všecka opuštěna, tak malou proti té velikosti. Něm. Přen. Život je přece nekonečná velikost. O. Schein. D množství, míra něčeho. Každý jich má [ovčák psů] dle velkosti stáda několik. Praž. pos. Přikupováním brzy tak rozmnožil [Vilém své statky], že velikostí jmění svého nejen všecky tehdejší české pány, ale i mnohá cizí knížata převýšil. Pal. Každá [třída kupců] podle velikosti poplatků i také menší neb větší práva má. Havl. A já nedbaje na čas, namáhání, tím méně velkost odměny, stávám se lékařem. Havlasa. Zast. Ale o těch chudácích nešla teď řeč, nýbrž o celé hrozné bandě, která vedla pašování ve velikosti ve velkém. Svět. D síla, intensivnost, vydatnost. [Žízeň] se po požití přesoleného masa dostavila ve vší velikosti. Hol. Nepotřeboval vedle sebe někoho, kdo by byl s ním snášel jeho vnitřní bídu, aby její velkost příliš necítil? Svět. Ze ztrhaných rysů tváře uhodla velikost jeho lásky. Čap. Ch. Dovedli ocenit smělost, velikost toho výkonu. Baar. Jak zmenším tuto vinu, ježto vzrostla nyní v ohromnou velikosť. Pfleg. Velikost tvé slávy ji [Stratoniku] oslnila. Zey. D opravdová hodnota, význam, důležitost. Znám dobře slabší stránky skladby Polákovy, ale velkost koncepce upříti jí nelze. Vrch. Velikost hudby nevězí jenom v její sladkosti. R. Svob. I začala slavnost v celé své velikosti. Vanč. Prosím vás, abyste mně častěji povídal o této krásné myšlence, abyste mne zasvětil v její velikost. Pfleg. Bylo tolik upřímnosti v jejím hlase, tolik velikosti v prostém posuňku, kterým Madráně ruku podávala. Zey. Uhodl jsem velikost vaší duše ušlechtilou vznešenost. Zey. Vzduch plnil se velikým zpěvem velkonoční chvíle, která sílí svou velikostí. Mrš. Přicházely také myšlenky na to, co se dříve stalo; teď však velikost mužovy nemoci zamačkávala všecko vážnost, tíha. Rais. Zast. [Ředitel] nám pohostinskou hrou těchto dvou umělkyň první velikosti tak nevšední požitek připravil. Zl. Praha. D stav někoho významného, něčím vynikajícího, sláva, věhlas. Velikost Michel Angela nedá se vyříci slovy. Ner. Zdenka Braunerová odhadla Šaldu a ustavičně mu opakuje, čím je povinen své velikosti. Maj. Přítomní pokolení poznalo z knihy této [z Palackého Dějin] dávné předky své v jejich velikosti a ctnosti. Kal. O svobodě mluvil, o právech českého národa, o jeho velikosti, slávě, moci a síle. Baar. [Věkové] jdou, svědci lidské velikosti a bídy. Vrch. D Zř. titul dávaný vznešeným osobám. [Otrok pánovi:] „Ten prsten, pane, v ryby břiše byl, již včera k obědu tvá velkost měla!“ Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 427 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 427