• ves, vsi f. (1. a 4. pl. vsi, 2. vsí, 3. vsím, 6. vsích, 7. vesnicemi) malá osada, mající většinou zemědělské obyvatelstvo, vesnice, dědina. Pan Ksásek byl přeložen do Kunčího, chudé horské vsi. John. Kroji tomu byla stařena věrna, co ze vsi do města přišla. Jir. Toho času leželi ve vsi myslivci. Něm. Psi houfem ve vsi zavyli, když ty pocestné zvětřili. Erb. Když vjížděl do vsi, byla jako vymřelá. Jir. Celá ves byla na nohou obyvatelé vsi. Šmil. Celá ves se dře po polích. Baar. Kouká, jak by chtěla devět vsí vypálit zamračeně, rozzlobeně. Něm. Žehravost byla nám španělskou vsí zcela cizí, neznámá. Šmil. Nábytku tu bylo všude vše plno, ale skorem o všech kusech platilo pořekadlo „každý pes jiná ves“ nic se k sobě nehodilo. Kos. D Dial. část obce, kde jsou pouze statky. Do nedávna bývaly vesnice, kdež stály selské statky („ve vsi“) a chalupy také („v chalupách“). Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 242 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 242