• vid, -u m. kniž. vidění, způsob vidění. Technika je současně již záležitostí hereckého vidu. Rutte. [Fatalismus autorův pramení] z jeho brutálního vidu lidských dokumentů. Sez. Já přišel ozbrojený myšlénky své videm. Vrch. Nepocítiv na své kůži jejich dráp, spokojil se myšlením a videm své třídy nazíráním. Kop. D Kniž. pohled, podívaná. A vid kouzelný byl na řeku. Zey. Šmouhy krup dříve jen škrtaly přes návěštní světla, teď však hustou clonou už je zahladily z vidu Rozkočova. Čap. Ch. Zapisuje do svého zápisníku, kým schodiště bylo staveno a jak krásný je vid do zahrady. Naše d. D Kniž. zrak. Má zvlášť pronikavý vid pro temné, vinuté chodby lidské vášně. Sez. Kvoch jako by ztrácel sluch a vid. Hál. Mrtvý je můj vid, tělesný zrak můj nikdy nezaplane. O. Červ. A my jsme stáli věrni u sebe, i krvavý když blesk ji zbavil vidu. Slád. D Kniž. podoba, tvářnost, tvar. Kdykoli se estetická funkce projeví ve svém „čistém“ vidu, vždy posiluje odstín jedinečnosti. Muk. Řka to, měnil se před očima společnosti. Byly tři vidy, v nichž se tento muž vyskytoval. Vanč. Promenáda v přírodě přečarovného vidu. Čap. Ch. Svit, v němž básník spřádá luzné vidy své vidiny. Vrch. Min. vid nerostu jeho lesk, barva a průhlednost. Vid kovový, nekovový a j. Chem. charakteristická forma prvku n. sloučeniny. D slovesný vid gram. vlastnost slovesa vyjadřující dokonavost a násobenost (kolikost) děje. D není (ani) vidu ani slechu (po kom n. čem, řidč. o kom n. čem) není viděti ani slyšeti, není ani stopy po někom n. něčem. Nebylo po něm ani vidu ani slechu. Maj. Nikde nebylo ani vidu ani slechu po človíčku… Vrba. Přišli z plného odpoledního slunce a na síni i ve velké světnici po tomto již ani vidu. Rón. Když přešlo půl roku, a ještě o ní ani sluchu ani vidu nebylo, — vzpomínalo se na ni co na nebožku. Něm. O Muráni celou cestu ani vidu, až kus za tím pramenem. Jir. Zř. Však o milém komediantu ani vidu ani čichu. Tůma.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 283 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 283