• vlhký adj. (komp. vlhčí a vlhčejší) tekutinou, zprav. vodou n. vodními parami nasáklý, obsahující značnější množství tekutiny, zprav. vody n. vodních par, trochu, zčásti mokrý (op. suchý). Stůl utřela vlhkým hadrem. Šim. Vlhké boty nenapínáme na kopyta, dokud nevyschly. Eva. Děti jaly se z vlhké hlíny hnísti podoby ptáků. Zey. Dole v jednopatrovém stavení na vlhké slámě ještě seděl chudý muž. Třeb. Vlhkou travou kráčel opatrně holoubek. Win. Nejmilejší je jim [mravencům] stavět při drobném dešti, když [je] zem vlhká. Něm. [Uchýlil se] do komory s věčně vlhkou upěchovanou podlahou. John. Kde však jest Satyr s bradou vlhkou vínem? Vrch. A líný, vilný úsměv svítil mu z očí a křičel z tlustých, zčervenalých, vlhých rtů. Merh. Měl stále, v zimě v létě, potem vlhkou dlaň. Šim. Sáhla jí na vráskovité líce. Bylo od slzí vlhké. Jir. Dívčiny vlhké oči se zaskvěly jako slunce. Svět. [Z jícnu] se spouští chladný plaz a vlhký mlok. Vrch. Na vlhký mramor chrámů klekávala v snění. Břez. [Táhli k bažině,] neboť je vedla naděje, že v těch vlhkých končinách bude něco trávy pro hladové stádo. Vanč. Máme vlhký byt. Něm. [Tmu noci] prolínal vlhký chlad. Rais. Vlhkým, potemnělým vzduchem míhalo se pronikavé, oslňující světlo blesků. Jir. Škodlivy jsou vlhké moře výpary. Bozd. Dostal sem náramnou rýmu z letošního vlhkého počasí deštivého. Erb. Přen. Prohánělo se tu zelené mládí, vlhké za ušima nezkušené. Poláč. „Tak vidíte, příteli, jakou mám nenadále rodinu,“ rozchvěným, vlhkým hlasem pravil Pozdník, snaže se usmáti tklivým. Rais. Vzduchem ozvalo se vlhké hvízdnutí měkké. V. Mrš. Bot. sadovka vlhká rouškatá houba z čeledi bedlovitých, Entoloma madidum. Bakter. vlhká komůrka kapka tekutiny, v níž chceme pozorovat bakterie, visící na krycím sklíčku do dutinky sklíčka podložního, visutá kapka. Vlhké hnití dřeva nemoc dřeva způsobená dřevomorkou Merulius lacrimans.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 315 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 315