• vlk, -a m. psovitá šelma tmavošedé barvy. Tu cenil zuby hladový vlk, tam se prodírala houštím hlava divokého kance. Něm. Ve vzduchu to lačně hučí, jak když šedí vlci skučí. Ner. Hoj! Vyjí čtyři vlci v lese. Erb. Rozprchli jste se, jako když mezi ovce vedere se vlk. Třeb. Vlk by si také přál, aby jenom on sám měl ostré zuby! Havl. Jindra stál v tmavém koutě u dveří, jako vlk svítě očima. Čap. Ch. Byl hladový jako vlk velmi, nadmíru. Prav. Hoši jedli jako vlci hltavě. Win. Hlad měl jako čtyři vlci. Staš. Bodejť, člověk by vlka snědl a ještě si bude vybírat! Rais. Co vlk schvátí, nerad vrátí. Pořek. Kdo chce s vlky být, musí s nimi výt přizpůsobit se. Pořek. Ale co dělat? Nezbývá, než výt s vlky. Staš. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá aby byly uspokojeny obě strany. Pořek. Zařídí svoje počínání tak opatrně, aby byl vlk syt a koza celá. Herb. Tváří se [lidé]‚ jakoby byli z pravoslavných nejpravoslavnější, ale jsou to skuteční vlci v rouše beránčím zlí lidé stavějící se dobrými. Hol. Ale to byly všecko jen plané řeči, a pod beránčí koží číhal vlk. Něm. My o vlku a vlk za humny o kom se mluví, daleko nebývá. Pořek. Oni o vlku a vlk tu. Vladyka právě se vrátil. Jir. „Hola, Matěj tu!“ zvolali chasníci. „My o vlku, a vlk čumákem ve dveřích.“ Hol. Kleofáš čil vlka v žitě a odměřoval opatrně každé slovo svých odpovědí tušil něco nedobrého. Šmil. „Kde se nachází?“ odvece Bárta, to ví vlk nikdo neví. Mácha. Já jsem si pak vlka toho [života na zámku] všímal docela nic nevšímal. Mácha. Lid. Díval se s potěšením, jak to milé obilíčko se natahuje, jak se metá a jak po něm běhá vlk vlní se. Kosm. Předžňovým žitem „se honí vlci“ vlní se větrem. Svob. nov. Zool. druh šelem z čeledi Canidae, Canis lupus. D Expr. odvážný, zkušený, ostřílený muž, nebojící se nebezpečí a vyhledávající je; zlý, krvelačný člověk. Scházejí se tam [v krčmě] větry ošlehané postavy mořských vlků, většinou kapitáni pašeráckých lodí nebo jejich kormidelníci a plavčíci. Švan. Dr Brauner si umínil, že se představí kapitánovi jako starý mořský vlk — kolega. Semil. Jednoho večera Karel, sám bez práce, zavedl ho k dělníku Holovskému, starému, dobráckému vlku bez prstu na levé ruce. Sova. „Výborně, mladý vlku!“ — volal na mne [vojín]. Klicp. Z celé Wehrmacht zbyla jen smečka prchajících vlků, kteří uznávali toliko cenu vlastní kůže. Drda. D druh hry, v níž dvě kostky představují vlka a ostatní ovce. Hrával s ním večer vlka na šachovnici, kterou si pan Firkušný vyřízl z lepenkového papíru a nalinkoval. Pujmanová. Po večeři hrával s ním otec „vlky a ovce“. Čech. D vlčí kožišina. S ostychem jí přinesl jednoho dne dárek, hrubého vlka na krk, krásnou, ostrou kožišinu. O. Schein. Vyměním vlka [boa]. Lid. nov. D Lid. opruzenina, zvl. mezi stehny. Už dávno shodil propocenou košili, a teď se mu lepí kalhoty na hubenou zadnici: určitě bude mít vlka, jak běhá uřícen s těmi hlušinami. K. Čap. D Lid. ohořelý, dlouhý knot svíčky. Utřela třesoucí se napnutím rukou svíčku, kteráž měla sáhodlouhého „vlka“. Svět. D vlk, -u n. -a (1. pl. vlky) dětská hračka roztáčená kolem své osy motouzem n. perem. Vlk se roztočil a rozběhl po tvrdé, jako sklo hladké desce a řádil mezi kuželkami jako pravý vlk. Baar. [Předmět] zavířil jako plechový dětský vlk, překotivší se náhle ve svém zakroužení. Herrm. [Za tance Maruša] roztočila Stáňu, že jí vypadl z rukou, zamotal se jako dřevěný vlk a jak byl dlouhý a široký dopadl na zem. M. Jahn. D Lid. plody lopuchu. Lopúň má veliký list. Mívá vlky, ty se chytajú šatů. Herb. D Lid. přehnojené místo s bujným porostem. Pevné výkaly se malí po pastvině vždy stejnoměrně rozhoditi, aby se nevytvořily „vlky“, které dobytek nespásá. M. enc. zem. V každém případě zůstává nevyužita píce z t. zv. „vlků“. Č. zem. D Tech. stroj se závitem na trhání n. řezání, rozmělňování n. změkčování tuhé hmoty. Bot., zahr. prýt vznikající ze spícího n. nahodilého pupenu n. ze silnějších větví dřevin, výstřelek.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 587 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 587