• vodík, -u m. chem. plynný, velmi lehký prvek, který spolu s kyslíkem tvoří vodu.