• voliti ned. rozhodovati se pro jednu z několika možností, vybírati mezi nimi. Hynek volil raději, že chce jíti, nežli odprositi šíbala. Pfleg. A teď nesmím ani voliti dle svého srdce. Zey. Všichni hoši, kteří si troufali volit, vybrali si co největší tanečnice. R. Svob. Nebýval při volení prostředků dlouho na vahách. Šmil. Volila si na oděv vždy prosté látky jemných barev. Svět. Neuměl v takové chvíli volit slova, jež by prospěla jeho záměrům. Č. Jeř. Brusy radí, aby se volily spíše způsoby mluvení jiné, starší a nepochybně české. Zub. Volí zůstati doma u plné truhlice, nežli vrátiti se k muži. Herrm. Člověk pokládá jen sama sebe za pravého svobodně myslícího a volícího člověka. Čech. Adame, vytrubte polku volenou! Rais. Telef. vytáčeti na automatickém telefonním přístroji čísla volaného účastníka. Kart. volený mariáš při němž hráč vybírá jednu barvu za trumfy. D (koho) hlasováním při volbě ustanovovati někoho k nějaké funkci, pověřovati někoho svým zastupováním, prováděti volební úkon, míti volební právo. Svrchovaný lid vykonává státní moc zastupitelskými sbory, které jsou lidem voleny, lidem kontrolovány a lidu odpovědny. Ústava. Žádný správní okres a žádný městský obvod není tedy rozdělen mezi dva nebo více volebních krajů, čemuž tak nebylo v původních řádech volení. J. Hoffm. Lidem volené národní výbory budou v obvodu své působnosti spravovati všechny veřejné záležitosti. Zápot. Pranic se neohlížeje na právo šlechticů voliti si svého panovníka, propůjčil [císař] Bedřichovi Čechy v léno. Vanč. Volili si [vojáci] své desátníky. Mach. Hoši jsme už nebyli, ale také žádní starci, nemnoho let byli bychom mohli býti voleni do sněmu. Rais. [Universita] se spravovala rektorem voleným po každé na rok. Tom. V bouřlivých těch časích, kdežto se ke sněmu říšskému volilo. Havl. To nebude beztoho dlouho trvati, co i ženské budou voliti. Svět. Každý volič podal komisaři list o oprávněnosti své k volení. Čas. D Zast. chtíti, přáti si. Volím s tebou nehodu tvou sdíleti. Hol. Nejedna matka byla by ráda za nevěstu ji přijala aneb syna do bábiny chalupy přiženit volila. Něm. Raději by volil zůstat zde. Třeb. V zmatku útěk hledá vše, kdo nevolí být smrti synem. Hál.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 588 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 588