• vrchol, -u (zast. -e) m. horní část hory, stromu, budovy a p., vrcholek, vršek. Upřel zrak na vrchol chmurné jedle. Staš. Ve vrcholu ořechu křičeli vrabci. Něm. Dostali jsme se posléz až k samému vrcholi [Vesuvu]. Tyl. Hoj, vzhůru, pestrý sokole, nad nejvyšší hor vrchole. Slád. Některé vrcholy pahorků byly sněhem pokryty. Sab. Nebylo mu za těžko vylézti pro ně (kvítka) na vrchol skály. Něm. Červánky večerní ozáří vrchol zřícenin. Krás. Krajní plné vazby se dávají pod vrcholy valbové střechy. J. Sedlák. Posadil si přilbu na hlavu, vysokou, s třemi hvězdami z démantů, třesoucími se na jejím vrcholu na dlouhých lodyhách. Zey. Na velikém trakaři zeleniny, vrcholem naloženém, spal dlouhán zelinář a chrápal vysoko. Čap. Ch. Geogr. nejvyšší bod kopce, horského hřbetu. Vrchol vrásy nejvyšší bod vrásového sedla, antiklinály. Bot. vzrostný vrchol vrchol rostlinného orgánu, kde je dělivé pletivo, sloužící k vzrůstu a stavbě orgánu; vegetační vrchol. Vrchol rostliny zakončení nadzemní osy, zprav. vertikálně rostoucí. Geom. společný bod dvou stran mnohoúhelníku n. ramen úhlu n. několika hran mnohohranu n. mnohostěnu, význačný bod na křivce, na př. průsečík kuželosečky s její osou. Astron. vrcholení, kulminace. D nejvyšší stupeň, nejvyšší míra něčeho, vyvrcholení. Nejsme ještě s výstavami světovými snad na vrcholu. Ner. Známe bezedno a vrchol vášně. Sum. Vrchol radosti jest sousedem bolu! Zey. Každý by odpověděl, žes na vrcholu lidského štěstí. Podl. Vrchol slávy byl mně po jednou vrcholem Golgaty. Ner. Čechové byli se octli na vrcholi europejské vzdělanosti. Pal. Agitace dosáhla v těchto dnech svého vrcholu. Rez. Vrcholem jejím [slavnosti] bude „benátská noc“ na ostrově a na řece. Herrm. Pozornosti zasluhují ty případy, kdy se několik slov sdružuje v přízvukovou jednotku mající jeden hlavní přízvuk, jeden přízvukový vrchol. Tráv. Není způsobilá [elektrárna] ke krytí náhlé a krátkodobé spotřeby energie t. řeč. vrcholů či špiček konsumu. Vlastiv. Měsíčná noc. A vrchol léta. Dyk. Uprostřed žní, před vrcholem sezóny. Čap. Ch. Historie Josefova a jeho bratří byla a zůstala mi vrcholem celého Starého Zákona. Mach. Ukázky z obou vrcholů poesie anglické, Byrona a Shelleye. Vrch. Módou a vrcholem nevkusu byl podobný ohromný monogram na tylovém jemném závoji nevěstině. Kytl. Když napětí dostoupilo vrcholu, firma ohlásila snížení mezd. Halas st. Tu se matka Nekušová rozlítila na vrchol na nejvyšší míru. Čap. Ch. D Zř. převaha, vláda. Dnes má skoro všady vrchol kritika, která snad něco cítí, kdežto stará kritika něco věděla. Vrch. Slyšel, jak si mu Němci v Praze žalovali, že oni [Češi] tak vrchol dostávají. E. Jel.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 481 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 481