• vrh, -u m. vržení, hození, hod. Udělal kličku [na provaze] — a bestii jedním vrhem [zaklesl] na krk. Mach. Tatík stejnoměrnými vrhy zasíval ječmen. A. Mrš. Osmahlé paže mocnými vrhy nakládaly [písek] do vozů. Štech. Bohatýrské slunce prudkým vrhem studeného svého kovu postřiklo zpěněnou stráň. A. Mrš. Tiché hvězdy jsou po obloze smělým vrhem rozsety. Theer. Něco na rozhraní mezi prózou vědeckou a básnickou, cosi hozeného jedním vrhem vytvořeného naráz. Math. Jedním vrhem odkvapili všickni — najednou. Něm. Hudebně je to provedeno v jednotném vrhu a působivé gradaci. Smet. A i tak jest román Hilbertův pěkný vrh podařené dílo. Šal. Fuchsa si nechal své největší eso do posledního vrhu na konec. Štech. Zast. As na dva vrhy kamene od bojiště co by dvakrát kamenem dohodil. Řezn. Fys. pohyb volného tělesa, jemuž byla udělena rychlost směrem vodorovným, svislým n. šikmým; vrh vodorovný, svislý a šikmý. Sport. vrh koulí jedna z lehkoatletických disciplin. Ryb. vrh udicí n. udice; vrh sítě; daleký vrh; zast. dva kusy (při počítání mladých ryb). Obch. zast. (početní jednotka) 3 kusy. Geol. tektonická porucha vrstev, pokles vrstev. Lesn. nejspodnější část skluzu na dřevo, kde polání padá do skladiště. D Řidč. co vržením vzniklo, kupka. Vyhodil [rýčem] prvý vrh země. Hol. Na stole leží vrhy peněz. Win. D rození mláďat (na př. hlodavců a šelem); mláďata současně narozená. Druhý vrh [zajíců] je po sv. Jiří, ten dává 4—5 zajčat. Hol. Takový od vrhu vychovaný pes je nejlepší kamarád. Vrba. Viděl jsem čtyři psy z jednoho vrhu. Nekvas. Vypiplaly celý vrh králíků a prodaly jej. Maj. Mysl. mláďata z jednoho vrhu; první vrh, pozdní vrh.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 187 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 187