• vrstva, -y (lid. vrstev, -tve) f. množství nějaké hmoty plošně rozložené na povrchu něčeho n. mezi hmotou. Dvě vrstvy dřeva, dvě vrstvy papíru, mezi tím sloup vzduchový, samí „špatní vodiči“ — uvnitř teplo. Ner. Šťastně dostala se na nejvyšší vrstvu [narovnaného kamene]. Typ. Zahynul v dole pod vrstvou uhlí, jež naň spadlo. Heyd. Na kožichu bělela se mu už palcová vrstva sněhu. Třeb. S chatrným, starým nábytkem nebylo ani hnuto, a byl již pokryt tenoučkou vrstvou jemného prášku. Erb. Na obzoru moře leží vrstvy husté šedé mlhy. Stroup. Prozkoumává [archeolog] několik kulturních vrstev a odpadových jam. L. Steh. Několik dvojlistů do sebe vložených tvořilo složku čili vrstvu. Tobol. Přen. Vzpomínka na tuto rozmluvu se uložila v nejspodnější vrstvě její duše. Č. Jeř. [Lidský duch] přesně dovede vyložit všechny vrstvy starořímské historie. Mach. Geol. deskovitý útvar, v němž se vyskytují usazené horniny. Stav. vrstva maltová spojující stavební prvky n. různé stavební části mezi sebou ve větších plochách; vrstva cihel (ve zdi). Bot. vrstva výtrusorodná rouško výtrusorodné; vrstva korová část korovité stélky některých lišejníků, složená z tlustostěnných a těsně spletených hyf. Geom. vrstva kulová část koule omezená dvěma rovnoběžnými rovinami; vrstva rovinná část prostoru neúplně omezená dvěma rovnoběžnými rovinami. Tech. vrstva odvodňovací zřizovaná na silničním tělese jako ochrana proti škodám mrazem a táním. Ling. vrstvy jazyka soubory vyjadřovacích prostředků téhož jazyka slohově rozlišené cílem vyjádření (sloh umělecký, odborný, hovorový atd.). D způsob ukládání snopů n. snopků v perně n. ve stohu. Volal na čeledína, jenž rovnal snopy do vrstev. Staš. Když přehrabaly vrstev, honem svázaly slámu. Jah. Do stodoly na vrstvu šla, což je práca pro mužské do perny, n. na patro, kde se skládá obilí do vrstev. Pitt. Sváželo-li se [seno] do stodol — jistě stál Cimbura na voze a metal, ale na vrstvě skládali Francek s Jankem a šlapali suché seno. Baar. D společenská skupina. Stalo se, že se český národ rozestoupil v přerůzné vrstvy. Vanč. Šlechtici zakládali moc svou hlavně na vrstvách národu nižších a více méně demokratických. Pal. V prosinci 1920 podařilo [se] nepočetné vrstvě kapitalistů a velkostatkářů zvrátit pokrokový vývoj. Ústava. [Výrobci] starají se, aby mohli vyhovět přáním širokých vrstev zákazníků. Čs. Všady se stavěly davy lidu všech vrstev obecenstva. Pfleg. Sandtnerová, ta učí vařit pro střední vrstvy. Maj.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 663 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 663