• vybírati ned. (co) hledati něco v něčem rozptýleného, bráti a od ostatního oddělovati. V druhé [míse] bylo trochu popele s prosem smíchaného, který musela nevěsta vybírat. Něm. Vybírá hadry z hromádek smetí. Ner. Směla vybírat na haldě kousky uhlí. John. Datel tu vybíral mravenčí vajíčka. Spirh. Pak srovnával [hrobník] vyházenou hlínu, vyhrabané kosti vybíraje a skládaje v podlouhlou hromadu. Mácha. Vybírala i vejce z kurníku. Vrba. Hrabala se v kapse vybírajíc krejcar. Baar. Ďobala ode všeho, jako pták, který si vybírá v zrní. Herrm. [Opice] bez ohledu na obecenstvo vybírá si z kožichu blechy. Svob. nov. [Miluji Valkyru,] která na skále nad mořem z vlasů si vybírá řasy. Vrch. Na jaře a na podzim se vybíralo kamení ze země. Strnadel. Posýlal školáky na pole, aby mu sázeli nebo vybírali brambory. Prav. Nastává vybírání zemáků. Něm. D (co, koho) z většího množství hledati a bráti to nejlepší n. co se nám hodí, rozhodovati se pro někoho n. něco, voliti někoho n. něco. Nakoupila květin a vybírala je pečlivě. R. Svob. Po dlouhém prohlížení a vybírání vyvolila si Voršila rukavičky bílé. Prav. Stroje vybíráme podle množství práce. Frid. Knihu pro děti píše umělec a vybírá psycholog. Fr. Pražák. Nevybírám — prohlížím jenom. Baar. Komorná jí snášela šaty, a ona si vybírala. Prav. Nechoďte na strašidelné filmy a vybírejte si v biografu veselohry. B. Beneš. Jedl rád všechno, nevybíral si. Včel. Hradiště vybírali [předkové] na ostrohách u řek. Jir. Ze ženštin vybíráme jen ty, z nichž doufáme obdržet krásné děti. Ner. Jeden mládenec si vybíral nevěstu za nevěstou. Třeb. Vybíráte — až přeberete. Svob. Smrť nevybírá, béře napořád. Přísl. Nevybírali slova a plácli všelicos nahatého. Mor. Mohli své přesvědčení i pobouření projevovati slovy nevybíranými. Vrba. Každý básník musí slovo voliti a vybírati. Šal. [Chelčický] vybíral eklekticky i z jiných pramenův. Pal. Mrštík z reality vybírá předměty, jež působí určitým dojmem. Kar. Vybíral si z jeho vypravování, jak ji má dosud rád. Svob. D bráti a dávati ven, vyndávati, vyjímati, zprav. po částech, postupně, jedno po druhém. Jal se jednu [listinu] po druhé vybírati [ze skřínky] a na stůl klásti. Jir. Vybíral [z opasku] jeden peníz za druhým. Třeb. Kmotřička vybírala ve sklenné polici všechny šálky. Jir. Otevřel pokladnu a vybíral spořitelní knížky. Staš. Vybírá z kapes týdenní svůj žold: cigara a cigarety. Mach. Vybírá zbytky a rychle pojídá. Vrch. Základy kladou, vybírali hlínu a vykopali mramorové dílo. Mach. Podobná obručí byla nalezena při vybírání písku blíže Záběhlic. Voc. Obzvláště zručně uměl štípati kosti a vybírati z nich morek. John. Medvědice vybírala z dutiny jeho [dubu] kmene včelí med. Vanč. Znal kdejakého ptáka v lese po zpěvu i po hnízdě; z jara vybíral jim vajíčka. A. Mrš. Přen. On mi vybírá slova ze srdce mluví mi ze srdce. Prav. D postupným braním odstraňovati obsah něčeho, vyprazdňovati něco. V malé přestávce před vybíráním pece vychloubá se „palič“ svým uměním. Čteme. Vzala jeden z rohů zubrových a jala se ho vybírati a čistiti. Jir. Chodili spolu do školy, vybírali spolu hnízda. V. Mrš. Začal vám do té koule řezat kulaté díry a těmi tu kouli zvnitřku vybíral, až mu to jádro špalku vevnitř zůstalo volné. Bass. Zuřivě vybíral [malíř] chlebem světla na výkresu své Medicejské Venuše vytíral. Kam. D (peníze, vklady, mzdu a pod.) bráti, vyzdvihovati, přijímati výplatu. Až nebudeš potřebovat [peníze], nemusíš vybírat. K. Čap. Vybíral si měsíčně 10 skudů od Stelly. Vrch. Pěnkava si úspory [na spořitelní knížce] vybíral a opatrně propíjel. Svob. Říkal také, že by bylo nešetrné vybírat překotně z hotového. J. Marek. Nebude celý rok ani groše ze služby vybírat. Tyl. Po tři léta vybíral Pepíček od rodičů peníze do tohoto „podniku“. Stroup. D (co) bráti, přijímati povinný n. dobrovolný poplatek a p., vyžadovati zaplacení poplatku n. plnění jiné povinnosti, zprav. v pravidelných lhůtách. Paní nedělala nic jiného, než že chodila vybírat činži. Poláč. Clo z věcí s sebou přivezených se vybírá. Ehrenb. Pacholek farářův s kostelníkem přijeli z Kobylího vybírati desátek z vína. Herb. Kostelník s učitelem vybírali obilí z nájmu odváděné. Zel. Dále dal kníže biskupu právo stavět kostely a vybírati desátky. Vanč. Zvláště přísně měl bdíti nad pořádkem při vybírání kontribucí. Rez. I šel se stařec podívat zase jednou do Střemošic, vybíral si tam ujednaný vejměnek. Nov. Po návratu z brigády si vybírám krátkou dovolenou a nastupuji opět ve zbrojovce. Knih. úder. V noci vybíral šesták za otevření. Paleč. Jeden ten muzikant chodil od stolu ke stolu a vybíral peníze. Prav. Když přezpívala, vzala talíř a šla vybírat. Mach. Vybíralo se na národní účely. Mah. D něco z něčeho odstraňovati a tím vytvářeti prostor, vyhlubovati, prohlubovati. Ostatek [průplavu] mimo dráhu tu není ještě úplně vybrán — — a nevybírá se. Ner. D Lid. vykrádati, vylupovati. Vybírá rád [zloděj] zlatnické krámy. Mach. Loupí a vybírají dědiny a tvrze. Jir. Snad jste si nemyslila, že bych já vám vejce vybírala? Rais. D vybírati zatáčku a p. sport. slang projížděti jí, bezpečně ji zdolávati. „Vybírání“ ostrých zatáček se dá naučit. O. Jand. D vybírati se (odkud) řidč. jíti z něčeho ven, vycházeti, vystupovati, bráti se. Skoro mezi posledními vybírala se z chrámu také jedna ženština. Ner. Z protější budovy vybírá se ženská slušně oděná. Ner. Ze zákoutí zdí jaly se vybírati proudy lidstva. Šlej. D (kam) řidč. vydávati se, odcházeti někam, chystati se na cestu n. k odchodu. [Znala ji] z krásných těch výletů, na něž se svým mužem se vybírala. Merh. Plni dobrého rozmaru vybírají se do volného vzduchu za branami. Hol. Již o den napřed se tam [na trh] vybíral. Šlej. Když se kdo na cestu vybírá a přejde ho někdo, nesa prázdnou nádobu, má se vrátit. Něm. Sedláci vybírali se v tratě svých polí. A. Mrš. Rytířský král Český do Prus se vybírá. Goll. D (z čeho) řidč. dostávati se zvolna z něčeho, něčeho se zbavovati, z něčeho se probírati, vzpamatovávati. Padla do zlé nemoci a těžko se z ní vybírala. Šmil. Pan Fabian počal vybírati se ze svých elegických zpomínek. Herrm. Pantáta opravdu jakoby se byl vybíral poněkud ze své trudnomyslnosti. Pitt. D objevovati se zraku, stávati se patrným, zřetelně vynikati z něčeho. Konečně i slunce vybíralo se juž z mraků. Pfleg. Vzduch se čistil, nebe se vybíralo. V. Mrš. Z krátkých, nesouvislých a četných otázkových úlomků o zdraví a cestě se konečně vybíral určitější rozhovor. Svob. D Neosob. vybírá se vyjasňuje se, nebe se jasní. Díval se oknem ven. Vybíralo se. Jir. Na zejtřek se nám to vybírá. Herrm. Díval se pátravě po nebi, zdali se vybírá na časy. Herrm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 527 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 527