• vydržeti dok. zůstati, setrvati někde, v nějaké činnosti, v nějakém prostředí a pod., zvl. přes nějaké obtíže, překážky a pod. Vydrží v těchto snech několik hodin. Svob. Potom se chystali k odchodu, ale Martin nechtěl je pustiti, bouřil a nadával a do rána vydržeti pobízel. Prav. Třeba do rána při kartách vydržel. Šmil. Déle hodiny nevydržel při své práci. Šmil. Zurka Maloveckých vydržela doma jen do prvního soumraku. Jir. [Kocour] vydržel na svém místě v naprosté nehybnosti. Tomeč. Jako vrabec, vydrží vám na dálku — pět kroků blíž a jinam uletí. Hál. Poslali ho na prvou štaci do Studence, doufajíce, že tam vydrží déle než kdokoliv jiný. Rais. Říkal, jak to je těžké chodit před odstupem na šestinedělní cvičení na katolickou faru a vydržet. Jir. „Tati,“ nevydržela Věrka zticha. B. Beneš. Vydržím svůj vdovský rok, jsem Josefovi povinna. Spirh. Mysl. (o zvěři) vyčkati, až se lovec přiblíží na dostřel. D (co) snésti, vystáti, vytrpěti něco; odolati něčemu. „Nno, mladíku,“ ozval se tlustý doktor, „nemáte to tak zlé. Teď musíte chvilku držet. Já bych vám sic moh dát novokain, ale — Vydržíte to?“ K. Čap. Já umru, já to bez tebe nevydržím! R. Svob. Několik dní to Adam bez Johanny vydržel. Prav. Kolem ní byla půda tak horká, že jsem na povrchu jejím státi nevydržel. Zey. Ale, tati, já nevydržím smíchem. Weiss. Standa to už nemůže vydržet a čte to znovu. K. Čap. Nemohla chudák vydržet tím strastiplným pohledem na nás. Pfleg. Čeleď v Dobravickém dvorci nemívala se nikdy tuze dobře, byltě vladyka přísný muž; ale tyto poslední dni nebylo možná s ním vydržeti. Jir. Nebylo s ním už k vydržení. Třeb. Bez boha se sprostým lidem není k vydržení. Havl. On to vydrží, nespat a jít z flámu rovnou k psacímu stolu. Til. Koně také mnoho nevydrželi. Jir. Milena nevydržela otcův pohled. Mart. Arci modrá barva prý něco vydrží. Bozd. A myslí, že ten náklad vydrží? Rais. Vydržela by holčička na svém stolku sebe krásnější dělané kytky z porculánu, hedvábu nebo „papier de Chine“, nevyhodila by je za týden a nevyměnila za čerstvé? Ner. Dobře jsi vedl útok, ale brána vydržela. Vanč. Ta bouře je strhla s sebou, a oni za ní běží a nestačí jim, více dechu, aby mu [větru] vydrželi. Hál. Věčně to tak nezůstane. Svět jde kupředu a člověk musí vydržet. Bernášková. D Dial. dostati bití. Jáchyme, že ty dnes vydržíš! Herb. D dále, déle vytrvati, zůstati v dobrém stavu, potrvati. Vůdce lodi tam nahoře na pavláčce s rovnováhou zápasí a sílí se pivními doušky, aby alespoň tak dlouho vydržel, pokud pivo vydrží. Ner. Naposled hledíme na prostý, dřevěný kostelík a přejeme mu, aby tu ještě dlouho vydržel a zhoubnému času odolával. Jir. Hlavní věc jest, že zimník je teplý, důkladný a vydrží. Šim. Já vám povídám, dvakrát tolik stojí ten nynější šat, a nevydrží polovic, co náš starý. Něm. V koutku své duše si přál, aby práce v horách vydržela co nejdéle. Vanč. Jasná pohoda, která vydržela toho roku až do Dušiček, po Všech svatých se obrátila jako list ve větru. Maj. Seno naschlo jako hedvábí, zítra je svezou, však počasí vydrží. Spieh. Odpoledne i mraky vystupovaly, ale vydrželo to až do večera. Rais. Moje předsevzetí nevydrželo. Čap. Ch. Lékař prý říkal, že by se stal zázrak, kdyby to ještě vydržela měsíc. Lit. noviny. Dědečka přejely sáně, ale vydrží, ráno juž seděl. Rais. Mysleli jsme všichni, že nevydrží, když jsme ho tu vídali chodit po městě. Her. D (co) držením, užíváním nabýti na něco práva n. právního nároku. Také o služebnosti vydržením pro krátkost lhůty nemohlo býti řeči. Vrba. Tu se vydrápe klouček na záda silného dělníka France a usedne obkročmo na jeho vlhký týl; to je jeho vydržené právo a náleží to k slávě celého dne. K. Čap. [Vdově] starý, staletími vydržený zvyk zakazoval znovu se provdat. Strn. Práv. vydržení nabytí nějaké věci n. nějakého práva držbou trvající po dobu zákonem stanovenou. D (co, koho) zast. vlastním nákladem něco, někoho opatřiti vším potřebným. Škola byla jen tam, kdež obec ze svých prostředků vydržeti ji dovedla. Ehrenb. Mám jmění dostatek, že polovic jím vojska tvého vydržím. Hál. Když nyní za darmo jsme si vydrželi dosti obstojnou hereckou společnost, podaří se to zajisté za dobré platy mnohem lépe. Havl. Aby mohl vydržeti sebe i sestru ve studiích, přibral si ještě dvě hodiny. Baud. Na těch 40 groších českých se vydržeti s čeládkou svou nemůže uživiti se. Win. D (s čím) vystačiti s něčím. Dal mu pět dvougrošáků, nad jakýmžto bohatstvím Vít celý zaražen myslil, že s nimi nevím jak dlouho vydrží. Prav. Věříte, že vydržím s párem [bot] rok? Ner. Kdyby mi někdo noční košili a gatě vyspravil, vydržel bych s nimi snad ještě rok a možná že i déle. Arb. Veme si kus chleba a vydrží s ním celej den. M. Han. D (tón a pod.) plně, dlouho nechati zníti. Nevypustila jediného tónu, aby nebyl plný, vydržený. Podl. Nejprostším tvarem vícehlasu je vydržení základního tónu k dané melodii. Černušák. Vydržený, třesoucí se zvuk houslí jeho končil smutnou píseň co jednoduchá, celé hudby hodná dohrávka. Mácha. D Zř. nadržeti, nashromážditi. U takových profilů se vzdouvá voda jednak výše nežli při prostém zámrazu, takže území proti vodě je zasaženo vyšší výtopou vydržené vody. Techn. obz. Když voda se vydrží do jisté výše, utíká žlebem na kolo. Č. lid.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 660 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 660