• vyloučiti dok. (koho, co z čeho, odkud) zbaviti někoho, něco účasti na něčem, někde, vypuditi, vyřaditi, z něčeho, odněkud. Boháči taktéž z jednoty vyloučeni byli. Svět. Veřejnost může být při líčení vyloučena jen v případech stanovených zákonem. Ústava. [Rozhodčí] má právo [hráče] po napomenutí vyloučit. K. Peš. Co mu řekla, mohla jen tušiti, neboť ji zcela vyloučili z důvěrného hovoru. Ben. Říkal, že syna i kšaftem vyloučí z dědictví. Hál. Víte přece, že chtějí češtinu z celých krajů vyloučiti. Rais. Pro bezbožské řeči z píseckého gymnasia vyloučen. John. V tisku člověk lépe vidí, co by byl měl přidat, co vyloučit. Čteme. Vyloučen ze světa chci s tebou dlíti odloučen. Zey. Vyloučil se sám z kulturního společenství. Č. Jeř. Byla ve společnostech, že se z nich nemohla vyloučit vymaniti se. Hál. Podle zprávy byly všecky varhany z rekvisice vyloučeny vyňaty. Vl. Němec. Círk. vyloučiti z církve vyobcovati, exkomunikovati. Mat. vyloučiti z rovnic o několika neznámých některé neznámé sestaviti jinou soustavu, v níž se již zmíněné neznámé nevyskytují a jíž vyhovují tytéž hodnoty zbylých neznámých jako soustavě původní. Práv. vyloučiti z oběhu platidlo zakázati jeho užívání. D chemickým pochodem něco z něčeho odděliti, vytvořiti, produkovati. Minerální obsah se z vody vyloučí, jakmile ji vaříme, a povlékne stěny nádoby. Geologie. Zřeďovací pokus informuje lékaře o tom, zda jsou ledviny s to vyloučiti větší množství vody. Špindlerová. Přen. Jsou v něm místa, v nichž z rudy myšlenky není plně vyloučen drahý kov poesie oddělen. Šal. Chem. odstraniti ze soustavy látek jednu část ve tvaru odlišném od ostatních součástí. D zameziti, znemožniti, prohlásiti za nemožně něco. Vyloučiv vznik nových bytostí ze sebe sama, sbratřil zrození, mládí, stáří i smrt. John. Padl na pomůcku, aby vyloučil prostřednictví své kvartýrské. Herrm. Při způsobu jejího života byl vyloučen lakýkoli styk. Vrba. Odepře-li sněmovna souhlas, je stíhání navždy vyloučeno. Ústava. V zásadě není vyloučeno, že realisace obecních družstev bude prováděna evolučně. Teplý. Je téměř vyloučeno, aby tak malý předmět byl nalezen. Lang. Je-li vyloučena sebevražda, jde o násilí nemožna. K. Čap. „Ten článek [jste napsal].“ „Článek? Já? Vyloučeno“ popírám to. Mach. V prostorných pracovnách se zcela vyloučily pilíře nebyly připuštěny. V. Kolář. V. t. vyloučení, vyloučený.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 366 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 366