• vypadnouti dok. (příč. vypadl, subst. sloves. vypadnutí) (odkud) uvolniti se, padnouti odněkud ven, vysmeknouti se, vyklouznouti. Mně vypadly zoubky, já nemohu říci „otec“. R. Svob. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem. Erb. Dvě slzy z očí vypadly do klína. Zey. [Okna] vypadnou z rámu. Mácha. Díra na podlaze se utvořila vypadnutím suku. Ančík. Leknutím vypadla mu lžíce z ruky. F. B. Vaněk. Ze zkřivených prstů vypadl pojednou kterési stařence veliký klíč. A. Mrš. Šťouchla ho loktem, až mu doutník z úst vypadl. Stroup. V Praze vypadla z rozjeté tramvaje. John. Lenka vypadla z okna. Jos. Novotný. Tetička tak sebou ze spánku škubnula, že div nevypadla z lavice. A. Mrš. V očích se mi zajiskřilo a zdálo se mi, že mi vypadnou z důlků. Zey. Co by si počala s dílnou, kdyby jí jednoho dne vypadly nůžky krejčovské z rukou kdyby již nemohla šít. Herrm. Cítím hroznou prázdnotu, jakoby mně z duše něco vypadlo. Staš. Byla, jako by své matce z oka vypadla, tatáž vychrtlost, tatáž snědost velmi podobná. J. Havl. Žižkovské činžáky jako by jeden druhému z oka vypadly. Zápot. Zast. Vypadl z rukávu pozbyl přízně. Čel. D (odkud kam, na koho) odněkud, někam na někoho nečekaně se vyřítiti, vyběhnouti, někoho přepadnouti, na někoho učiniti útok. Když se dostavil do závodu, vypadl naň portýr s redakčním dopisem. Čap. Ch. Hovorů s Jírou dopřával si jen kradmo, jako by každé chvíle mohl na něho vypadnouti někdo, jenž by ho zakřiknul. Hál. Na to [překvapení] sem se leta těšil, až na vás jednou s tímhle vypadnu. Herrm. Strhl se pokřik, že posádka králova vypadla z hradu a že se bije s bratřími. Jir. [Bratří] vypadli z vozové hradby za pány prchajícími. Třeb. Noční dobou na mne loupežníci vypadli. Klicp. Strážníci vypadli ze svých úkrytů s křikem velikým. Jir. Divokými skoky vypadlo z houští několik chrtův. Ritt. Je bledý, rty křečovitě sevřené, trup nakloněný vpřed, jako by chtěl už už vypadnout na smíška. Č. Jeř. D Expr. prudce, nečekaně někoho osloviti. „Zdali pak ještě píšeš?“ vypadl jsem na Gustava přímou otázkou. Šim. Prohlíží si mě a najednou zhurta na mě vypadne oboří se. Jah. D (z čeho) odchýliti se od dosavadního způsobu, změniti něco (na př. tón řeči, myšlení, chování), odděliti se, odloučiti se od něčeho; vyloučiti se z něčeho; býti vynechán, vypuštěn, zmizeti z něčeho. Každý z obžalovaných vypadl alespoň na chvíli z povýšené role, již chtěl po dobu procesu hrát. Kocourek. Vypadla ze své role žižkovské uličnice. H. Dvoř. Táta Kulich nevypadl z míry a hovořil sebevědomě. Herrm. Milada snažila se [v rozmluvě] nevypadnouti z tónu. R. Svob. Již nadobro vypadl ze svého naučeného kňourání. Herrm. Nezapomeňte na kaloše, abyste nevypad’ ze cviku. Herrm. Jakmile člověk vypadne z práce, do které se zajezdil, není k ničemu. Týd. rozhl. „Však máme příčin dost vzpomínat,“ řekl Floryš, vypadnuv náhle z milého podřečí. Čap. Ch. Musí se [Rakousko] rozpadnout, aby Češi vypadli z jeho zajetí. O. Schein. První z tohoto čtyřspolku vypadl pan Butteau: odstoupil. Bass. Ferri vypadl již z kvarty gymnasia pro natvrdlost. Weiss. Neníť ho více. — Vypadl z kruhu našeho zemřel. Něm. [Smrt] nás rozpočítá, kdo z kola vypadne. Sedloň. Vypadl v mezijízdách, když byl poražen druhým finalistou. Ml. fronta. Naši ovšem poněkud vypadli z treningu nemohli trenovat. Ml. fronta. Tak koukej, ať jsi v družstvu, nebo vypadneš z dráhy ztratíš zaměstnání na dráze. B. Říha. [Sirník] vypadne z roztoku vyloučí se. Vot. Ze zprávy sjezdové vypadla kapitola: Mzdové spory, hospodářské boje, stávky a výluky. Zápot. Místo toto u Plinia jest porouchané. Zdá se, že z textu něco vypadlo. Šaf. Po srážkách s vedením vypadl z kandidátní listiny. Čap. Ch. Masopustní radovánky utekly, bály vypadly z programů. Svět. Vzpomínal namáhavě na latinská slova, ale vypadla mu z mysli. Č. Jeř. Vypadlo jí z paměti, jak se tady na to [parádu] drží. Rais. Havlíček mi vypadl z dětských myšlenek. Staš. Tedy jsem ti [žena otci] vypadla nejen ze srdce, ale i z paměti. Svět. Tech. vypadnouti (o stroji) porušiti pravidelný chod. D Expr. ob. odejíti odněkud; pejor. odkliditi se odněkud. Kulich už nikdy nevypadl z domácnosti své na celé dva dny. Herrm. Vypadl teprve před půlrokem z Pankráce a zase už si něco začíná. Fiker. Koukejte vypadnout, nebo vás něčím praštím kliďte se. Lid. nov. Vypadni, babo! Hned se seber a jdi odtud! Math. D (nač, na koho, pro koho) poněk. zast. připadnouti na něco, na koho n. pro koho, zvl. jako podíl. V Jílovém na třicátinu jednoho dolu vypadlo 50.000 dukátů. Lum. Mezitím jsem rozvažoval, jak by as velká mohla za dovedení [cizince] vypadnouti odměna. Mácha. I pro ni něco z výhry přítelkyně vypadne. Herrm. D (jak) dospěti nějakého výsledku, dopadnouti nějak; (z čeho) vzejíti, vzniknouti z něčeho. Zkouška Martinova u pánů učitelů vypadla bídně. Prav. Nové městské volby vypadly ještě skvěleji. Mah. Nestarejte se, však ten koncert pomocí mou výborně vypadne. Pfleg. Ta činohra velmi dobře vypadla. Jir. Slabikář vyšel; vypadl dosti dobře. Vin. Sňatek s Parnassií špatně proň vypadne. Šmil. Z měkkého chleba krajíce větší vypadnou. Pitt. Stavba vypadla střízlivě. Šmil. Podle obvyklé šablony vypadly varhany v kapli. Vl. Němec. Film může vypadnout divadelně. Zdroj. Budova vypadla jako neforemná rakev. Ner. Těmto [nehezkým] tvářím nedaří se úsměv. Vypadne jako zděšení. R. Svob. Ten boj o objev vypadl hubeně, suše, necele. Šal. Ušila košili, a vypadne z toho nějaký rubáš. R. Svob. Místo básní vypadnou z toho poetické rebusy. Vrch. Co může vypadnout ze sňatku tak nerozumného. Šmil. Stázinka hleděla na vojáka i na cizince, očekávajíc s bázní, co z toho hovoru pro Václava vypadne. Jir. D vypadne to (s kým, jak) poněk. zast. dopadne to s někým nějak. Jak pak to vypadlo s těmi šosy [ustřiženými]? J. J. Kol. Sestra jednou také tak onemocněla — ovšem s tou to vypadlo hůře. Pfleg. Dal se do škytání, duse pláč. Jak to s ním vypadne? Prav. Myslil si, ať vypadne to jakkoli ať se stane cokoli. Hál. D vypadnouti zř. (o lhůtě) dospěti ke konci, dojíti, vypršeti. Těžko se Michalovi kopanička splácí, ale přece jen lhůta jeho podruží vypadne a on bude svobodným člověkem. Pech. Zvětšil sklad, nový hudební zřídil, a nyní mu po Lipském trhu směnky vypadly. Něm. D Zř. připadnouti do nějakého časového úseku. Vypadne to zrovna na sobotu. Šmil. V. t. vypadnutí.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1143 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1143