• vytvořiti dok. (co) záměrnou činností dáti vznik něčemu. Nehynoucí je zásluha prvních Přemyslovců, že dovedli sjednotiti zemi a tím vytvořiti národ a stát. Bass. To [pánovitost Chazarů] nezabránilo maďarským kmenům, aby nepřevzali dědictví po Hunech a nevytvořili si znamenité pověsti. John. Vláda v Košicích vytvořená a Prozatímní Národní shromáždění připraví a provede pak v nejkratší možné lhůtě všeobecné, tajné a přímé volby. Ústava. Lidé práce nic nenávidí tak jako válku, která ruší, co bylo vytvořeno nadšením a prací. Lit. noviny. Diktatura proletariátu je nástroj proletářské revoluce, vytvořená proto, aby byl potlačen odpor svržených vykořisťovatelů. Stalin-J. Proch. Vlastní rodina, čeleď, sousedé, to vše přispívá k vytvoření pojmu rodného. Hol. [Generace Tainova] vše chtěla uhodnouti z knih, a proto vytvořila a musila vytvořit hlavně kritiky. Tille. Do první etapy plánování spadá návrh na vytvoření družstva. Teplý. Řeč si musí každý z nás s podporou svého okolí vytvořiti znova. Hála. Lze právem mluviti o tom, že se v období let 1850—1870 obrozenské snahy o vytvoření české terminologie dovršily. Havr. Nové pokolení pokračuje v tvorbě na základně, již vytvořila generace jeho dědů. Götz. Z těchhle pohádek vytvořila si děvuška svůj vlastní svět. Třeb. Jako jednotlivci, vytvořili si i národové své hry a zábavy. Štol. [Příroda] za cenu zkřivené šíje vytvořila hlavu tak dekorativní. Čap. Ch. Velké oko, souměrně vytvořený nosík, malinové rety, vše krášlilo dívku. Svob. Spatřila jeho ruce vysoko vzpažené nad hlavu, takže mu kabát vytvořil na hřbetě špičatý hrb. J. K. Ben. Vytvořila nový nejlepší čs. dorostenecký výkon ve vrhu koulí. Ml. fronta. Účet. vytvoření reservy; vytvořená reserva. D tvůrčí činností dáti vznik uměleckému dílu. V čele kaple je oltář, záležející ze sousoší, rukou umělou vytvořeného z kararského mramoru. Něm. Vytvoření pamětní desky bylo svěřeno Ladislavu Šalounovi. J. O. Novot. Den co den se pokoušel vytvořiti tužkou na papíře nahodilé drobotinky: tu královnu nebes, nebo Ježíška. Arb. Co dokázal [Hugo] v koloritu a rhytmu, lze řaditi k největšímu, co umění vytvořilo. Vrch. Všechny [osoby v „Babičce“] vytvořila a umístila s jemným citem ruka umělkyně. Jir. Povedu ruku jeho [malířovu] a vytvoří velké dílo. Vrch. Pět rozkošných písní zcela národním duchem vytvořeno jest. Čel. Tyl chtěl svou Fidlovačkou vytvořit dobrou lidovou hru. Čteme. [Herečka] od první úložky vytvořila velkou galerii postaviček. Urbánková. Tento poslední vrchol v zahradním umění byl vytvořen ve Francii. Birnbaumová. Holý krk jako z alabastru dlátem nejlepšího umělce vytvořený odrážel [se] od oděvu. Hurb. D Kniž. zhotoviti, vyrobiti něco řemeslně z nějakého materiálu. Pochybuji, že by se obdivoval zručnosti ševce, který ten střevíček vytvořil. Stroup. Kabát byl kratší, ale s větší pilností vytvořený, a dobře přiléhal. Tyl. [Mistr houslař] i ve vězení vytvořil nástroje [hudební]. R. Svob. Zlatník vytvořil pro něho umělé patro do úst. Lit. noviny. Vyjednával o vytvoření monstrance. Zey. Nádobí ze hlíny sklovatější vytvořené bude míti povahu více sklovitou. V. Šaf. Dívala se za nimi [myšlenkami] jako dítě za bublinami, jež si bylo vytvořilo z mýdla. Hál. D dáti něčemu neúmyslně vznik, státi se důsledkem něčeho. Řeka si vytvoří charakteristické řečiště své. Ner. Vezuv druhý kráter vytvořil. Pol. Sem tam vystupuje nějaký kámen, jako by štíhlá vížka strměla nade střechy, a déšť i jiné nehody vytvořily uzounká v ní okna. Mácha. Tu jeví se pod kotníkem malíku jamka stahováním vláken vytvořená. Thom. D (o činnosti, stavu a p.) státi se příčinou, základem něčeho. Nejmocnějším vládcem je Čas. Z nepatrného seménka dá vyrůst člověku, ze zrna obilí, z kapky vody vytvoří řeku. Kapl. Čas velký vytvoří si velké muže Ner. Nová myšlenka [hudební] si vytvoří i nový výraz. Rozhlas. [Pravopis] vytvořila spisovatelská prakse několika století. Naše ř. Své lidi, svá kolečka vytvoří si logika dějin pro tu onu dobu, jak jich potřebuje. Mach. Poměry jeho [vesnického lidu] už dávno hotové vytvořily sobě taktéž už dávno své stereotypní nápady a vtipy. Ner. Je to nový druh lidí, jejž vytvořila teprv kultura. Ner. Vše co vymýšlelo a vytvořilo umění klenotnické, čerpala paní Nepovolná ze své skříně. Svět. D vytvořiti se vzniknouti, vyvinouti se. U pily nakupily se ledové kry a pod olšemi vytvořila se z ledu a sněhu divotvorná skaliska, rampouchy a figury. Herb. [Rybář] drží prut nad hladinou tůně, jež se vytvořila v zákrutu řeky. Rozhlas. Zpíval si nějakou píseň, nebo nápěv hučel, jak se mu sám byl v duši vytvořil. Mach. Kapitola VI. věnována jest modernímu stavu náboženství v Číně, jak vytvořil se během tisícileté existence národa čínského. R. Dvoř. Vytvoří se taková zvláštni situace. K. Čap. Takový se vytvoří [v mnohé rodině] železný pořádek, že si dcery do nejzazšího stáří nedovedou představiti, že by mohl být jiný. John.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 326 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 326