• vzestup, -u m. pohyb směrem vzhůru, výstup, stoupnutí někam. To bylo místo, kdež každý, kdož ten trudný vzestup vykonal, si oddechl. Jir. Vzestup svůj na židlici vykonal jsem s rychlostí. Kos. Přen. Ve spojitosti s povahou expirace projevuje intonace náhlý vzestup. Muk. Podnikl pokus o tento vzestup nejvyššího vrcholku ideového ve své VIII. symfonii dosažení. Rozhlas. D Řidč. místo, kudy se někam vystupuje. Stoupáme po kamenných vzestupech. R. Svob. Asi v prostředku vzestupu stojí v palmách soška Coly di Rienzo. Mach. D zvýšení hodnoty, jakosti, intensity něčeho, zvětšení počtu, zlepšení postavení, rozvoj, růst. [Pokladna] vykazovala potěšitelný vzestup příjmů. John. Již dnes jeví se vzestup posluchačů rozhlasu na Slovensku. Týd. rozhl. Nepatrný pokles nebo vzestup teploty vzduchu nevzbudí naši pozornost. O člov. Vzestup potřeby je jen jednou z částí, ukazující na růst životní úrovně. Ml. fronta. Pečlivá příprava se projevila ohromným vzestupem výkonnosti všech závodníků. Ml. fronta. Sami ihned dávali odpověď vzestupem své nenávisti zesílením. K. Konr. [Méně] nadaným žákům třeba znemožniti další studie a [doporučuje se] zabrániti jim vzestup do vysokých učení postup. Klost. Národní výchova splní svůj úkol tím, že národu připraví vzestup. Čteme. Nebudu rozbírati, zdali je u nás v kopané vzestup či sestup. K. Peš. Košíková je u nich na zřetelném vzestupu. Ml. fronta. Děti pykají často za úspěšný vzestup rodičů nebo trpí úpadkem rodičů více než rodiče sami. Hruban. Tento kněz jevil se mi velmi pozoruhodným svým vzestupem a stroskotáním vyniknutím. Nov. [Společenský] vzestup byl pro něho nejsvětějším úkolem člověka. K. Čap. Houslová škola od příchodu Otakara Ševčíka prodělala veliký vzestup zvýšení úrovně. Urie. Nár. hosp. vzestup cen, nabídky, poptávky, vývozu, dovozu a j.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 185 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 185