• vzhůru (bás. zř. vzhor) adv. směrem nahoru, na vyšší n. vysoké místo (op. dolů). Temný dejm šel vzhůru jako ze stříkačky. Tyl. Jsou ale některé [květiny] příliš slabé, by se vzhůru pnuly. Něm. Zeleň hleděla poroseným zrakem vzhůru k čistému nebi. Zey. Nanáší se vodorovně čas a svisle vzhůru množství. Sb. Fried. Též naše vzhor šlo závaží. Slád. Rozdmýchala jen oheň více, vzhor až jiskry zasršely. Slád. Netřeba nutit ku vzdání. Jsou ruce věčně vzhůru zvednuty do výše. Dyk. Mrština vzchopil se vzhůru jako jelen v mechu vyskočil. Šmil. Noc je dlouhá, vzhůru pohár, připijme si! Vrch. Napněte plachty! Kotvice vzhůru! zdvihněme. Stroup. Když skrz husté chvojí vzhůru se prodere, věc nepodobnou vidí na vyvýšené místo. Erb. Sahá-li usedlictví do několikátého kolena vzhůru, pokládá se synek za jakousi šlechtu zpět do minulosti. Herrm. On v jiných bloudí říších, vzhůru se vzpíná letem myšlenek svých k ideálům. Mácha. Hledím k tobě vzhůru jako k svému učiteli vzhlížím s úctou. Jeř. Držel se, ač letitý, z příma a hlavu vzhůru vztyčenu. Jir. Hlavu vzhůru, milý příteli, nedělejte si zatím nic z toho, co jsem vám říkal. Haš. Utři si slzičky a hlavu vzhůru! vzmuž se. Maj. Nosí-li někdo v sobě plamen, má plné právo nosit hlavu vzhůru býti sebevědomý. Halas. Nosili jste hlavu vzhůru, jako byste nebe chtěli prorazit byli jste pyšní. Rais. Páni nosí bradu vzhůru. Hál. Nosily nosy vzhůru a nad dělnickou luzou se vypínali. Zápot. Teď leží na své posteli v kuchyni, bradou vzhůru a svíci u hlavy mrtev. K. Čap. Před boudu přivalí se veliká kadečka vzhůru dnem převrácená. Herb. Zašel si do židova výčepu, aby tam obrátil dnem vzhůru svůj obvyklý ranní čtvrťák … vypil. Vrba. Všechen pořádek již v oné nešťastné zemi dnem vzhůru obrácen zničen. Svět. Je svízel, dokázat [v románě]‚ aby bylo všecko na svém místě a nic vzhůru nohama v nepořádku. John. obra — zkrátka převrať všecko nohama vzhůru změň v opak. Havl. Bratislava byla prý několik dní vzhůru nohama, když vyšly paměti Šrobárovy byla velmi vzrušena. Šal. Jsi jedním z bojovníků posvátné armády, jež vede lidstvo vzhůru. Elpl. A od té doby šlo to vzhůru s přičiněním i bez přičinění jmění přibývalo. Podl. D (u řeky, vody) proti proudu, směru. [Každý syn] po jedné řece vzhůru se ubíral. Ner. Odtud šel po Dněpru zhůru. Erb. Zvolna plula jejich gondola vzhůru po Canale grande kupředu. John. Krásné jitro — na Kanále, vzhůru, dolů loďky plynou sem a tam. Heyd. D býti vzhůru bdíti; býti pohotový n. pobouřený. Já jsem dnes asi proto zaspal, že jsem včera byl dlouho vzhůru. Preis. Poslal nás spát, naprosto nechtěl, aby někdo z domácích zůstal vzhůru. Ben. Proto jsou páni strážníci na strážnici až do rána vzhůru. K. Čap. Byste raději byli vojensky vzhůru. Jir. Albrecht vší svou mocí vzhůru byl připraven k poji. Pal. Po sto let už lid český vzhůru jest pro víru svou na stráži. Vlč. Dokonale se nám to povedlo, celé Chicago je vzhůru vzrušeno. Lang. Celý dům byl vzhůru. Všichni ho obklopili s výdechem úlevy. Weiss. Pantáta byl hned vzhůru, a že prý nás pražský vidět nechce rozčilen. Rais. Vídňané jsou vzhůru proti císaři vzbouřili se. Jir. D vzhůru citosl. vybízející k povstání z lůžka, ke vzchopení se, k činnosti. Vzhůru, přátelé, vstávejte: je již bílý den. Šmil. Seděli jsme pěkně doma, v tom se ti přižene Vejvara a křičí: „Vzhůru, vzhůru!“ Herrm. Bouře hlasů uvítala odpověď. „Vzhůru! Na ně!“ kupředu. Jir. A pak vzhůru do světa! vyrazme. Mah. Výborně, výborně, vzhůru na faru pojďme. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 721 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 721