• vzhled, -u m. vzezření, výraz, podoba. Tato žena měšťanského vzhledu byla vtělením zdravého optimismu. Č. Jeř. Tu žil, stařec plný síly, básnivá hlava, romantický vzhled. Mach. Tvář celá jako proměněná měla slavnostní vzhled. Baar. [Cikáni] již vzhledem svým lid straší. Havl. Však také hosté vnitř pojednou mění vzhled. Ner. Tmavá jídelna bez květiny měla vzhled ještě ponurejší(sic!). Til. Rolníci takřka lázeňsky pečovali o vzhled svých stavení. John. Ten nevídaný, sametově měkký vzhled houslí ji fascinoval. K. J. Ben. Pilíře mají vzhled složitého potrubí. K. Čap. V té době nabylo město vojenského vzhledu. Ml. fronta. Obraznost jest to také, co dává jeho dílům vzhled a ráz jakési teatrálnosti. Šal. „Její pastorkyňa“ v původním vzhledu bude provedena alespoň v několika ukázkách v původním zpracování. Týd. rozhl. Theorie o vlivu podnebí nabývá u něho zcela nového vzhledu rázu. Tille. Dřevěných loutek urobil si sbor — až podiv byl, jak pěkný měly vzhled pěkně vypadaly. Čech. Zast. Doufal, že syn zase tu slavnou familii do vzhledu uvede do dobrého stavu. Jir. D Poněk. zast. a kniž. pohled. Z jeho oka ohnivý vzhled vystřelí. Máchal. Čím hrozným jste si ukřivdili, že urputnými stíháte se vzhledy. Hol. Ruměnec, nesmělost, vzhled vrhnutý úkradkem zpod skloněného čela mi připomínaly Viktorku. E. Jel. On unášel ji střízlivostí slov a vzhledů jejích štván. Táb. Upíral na ně ďábelský svůj vzhled závisti. Havl. D Poněk. zast. zřetel, ohled k něčemu. Pensijní fond též snad bude vzhled k mé práci brát. Mach. Ku vlastnímu bratru nemáš vzhledu. Suš. Kritika naše vzdáti by se měla všech těch nekalých, sobeckých vzhledův. Kos. Za prvé bystrý vzhled k českým plodům uměleckým. Ner. Bych neměl vzhledu na tvou starost, jinak bych tebe chtěl trestati! Vlč. Spokojil se v tom vzhledě studií odborně klinickou po této stránce. Sez. Neb měli mnozí v těch vzhledech třebas špatné svědomí. Šlej. Důležitou ve společenském vzhledě stránkou posvícení bylo, že se v něm pořádaly příbuzenské sjezdy. Hol. Vidí, že v mravním vzhledě své duši pokoje nezjednal. Vrch. V každém vzhledu to byla výhoda po všech stránkách. Čap. Ch. Také z toho vzhledu dokonejme již obřad slavnostního zasnoubení důvodu. Zákr. Pak také na to mějte vzhled, že v Norimberce se několiko mužů k zpěvu spojilo dbejte. Tyl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347