• vzniknouti dok. (příč. vznikl, ob. vzniknul) počíti existovati. Z řady chalup vznikne vesnice. Kou. Viděl, jak neúměrný je jeho smích příčině, z níž vznikl. Maj. Pepiččin milostný román nevznikl v taneční škole. Herrm. Pojďte s námi k tanci, k zpěvu, vzniknout nedopřejte hněvu! Sab. Třeba míti na paměti dobu, kdy některé z mých článků vznikly. V. Mrš. Bouře r. 1547 vznikla z podnětu náboženského. Rez. V Pěnkavově srdci vznikla touha po pomstě. Stroup. Z těchto přednášek vznikla mi čilá korespondence s posluchačkami. Štefl. D Zast. rozvíti se, s úspěchem se vyvinouti. Teď se tváříte zrovna, jako by vám jedno bylo, zanikne-li místo to [váš mlýn] či vznikne-li. Svět. Semeno ale otroctví, které natrousili [Tataři], vzniklo dobře a kvete až po dnešní den. Havl. Právě toto opovržení, v jakém všechno domácí proti cizozemskému stojí, nedá zas tak vzniknout domácímu. Havl. Druhé to, a mocnější jest kouzlo, kde v hlubinách srdcí lidských doutná cit, jenž by zpěvem, hudbou v plamen nevznikl? Klicp. D (nad koho) zř. vyniknouti nad někoho. Tu vznikne dobrou vůlí nad něho. Tyl. Vzniknul i nad Brity ve Walesu a v Kumbersku. Tomíč. D (odkud, čeho) zř. uniknouti, vyváznouti odněkud, z něčeho. Vůbec byl velmi hovorný, nepochybně z té příčiny, že vznikl zhouby, ježto se mu jižjiž zdála býti nevyhnutelnou. Křič. Vznikl mocí z toho zadumání a zas zřelo jasně oko jeho. Jan.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 362 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 362