• vzorek, -rku m. zdrob. k vzor; předloha k napodobení, zvl. v ženských ručních pracích, vzor. Před sebou vzorek majíc k vyšívání, pozorně zírá na svou práci. Pfleg. Umí si vykreslit vzorek k vyšívání, a více jí není potřebí. Svět. Všecky listy, jichž bylo poctivá kopa, byly psány „in simili“, tedy podle vzorku podle předlohy. Win. Poněk. zast. Dle Baconova vzorku později d’Alembert vzdělal ve francouzské Encyklopaedii obšírnou klassifikaci. Mas. D menší ozdobný opakující se obrazec v tkanině, na stěně a p. [Druhý] tiskl na plátno na modro obarvené vzorek vedle vzorku. Jir. Všiml si pěkných vzorků na tapetě. Čech. Vyšívala jsem nejkrásnější vzorky svého jména monogramy. V. Mrš. Text. menší vzor k výzdobě tkanin. D Zast. plastické podrobné znázornění nějakého předmětu n. stavby ve zmenšeném měřítku, model. V čínském oddělení jsou vzorky čínských domů a úplně zařízený stan mongolský. Osv. Na levo [na obraze] klečí jeden z Rožmberků, drže vzorek basiliky. Mik. D malé množství nějaké hmoty, tekutiny, tkaniny n. jiného zboží na ukázku, předmět na ukázku, ukázka. Ráno, když došly poštou z Vídně vzorky batistu, donesla je za matkou. R. Svob. [Tvrdická slévárna podělila školy] vzorky přísad ve skleněných rourkách. John. [Bedlivé oko,] spatřivši na cizí výstavě krásné výrobky, nakoupilo jich a darovalo co vzorky obcím oněm [hrnčířským]. Ner. Pane sekundáři, řekněte panu asistentovi, aby odebral nemocnému vzorek krve. K. Čap. Expr. Pán prostřední postavy, otylý, pečlivého zevnějšku, vzorek elegance i blahobytu. Herrm. Obch. ukázka zboží předkládaná kupujícímu, aby podle ní volil zboží. Vzorek výpadní ukázka zboží zpravidla přímo vzatá z dodávaného zboží tak, aby dávala, na př. co do jakosti zboží, v malém výstižný obraz dodávaného zboží. Pošt. vzorek bez ceny ukázka zboží posílaná poštou v takovém obalu, který umožňuje prozkoumání zásilky. D Zř. ustálený způsob vyjádření, formule. [Zeyer] má již pro tento stav duše hotový vzorek. Kar.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 174 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 174