• záře, zář, -e f. světelné paprsky, světelný jas. Oběma okny vnikala do velkého pokoje plná záře omlazeného slunce. Šim. Nad horami zasvitla slunce zář. Špind. A všechen ten kraj objat byl jasnou, vysoce rozklenutou letní oblohou a zalit plnou září slunečnou. Rais. Jenom na samém jejím [aleje] konci leskla se rozmoklá cesta v záři jediné svítilny. Merh. Prošlehne zář požáru. Jir. Záře pochodní může upozorniti nepřítele na přítomnost. Bozd. Stromovím padala měsíční zář na něj i na pomník. Jir. Každou chvíli mu šlehla do pokoje zář pochodní. Svět. Slunka jarní lesky širých oken řadou na podlahy mramor pestré záře kladou. Čech. Co básník máš jakousi záři kolem sebe svatozář. Ner. Přen. Při posledních slovech byly Melančiny modré oči plny čisté záře lesku. Rais. A zas rudá zář polila ji jako slunce růži ruměnec. Heyd. Byla to velká kamenná kniha, plna pathosu a tajemství, ta stará naše Praha, plna záře podivuhodného umění. Zey. Má pro ně obdiv a setkává si kolem nich i rodin jejich celé legendy, plné záře a úcty. Rais. V srdci jejich vyšlehla záře nekonečné lásky k umučenému národu. Ner. Zem. polární záře, alpská záře.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 523 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 523