• záda, zad n. pomn. (u člověka) zadní část těla od krku po bedra; (u živočichů s vodorovnou polohou těla) horní strana těla od krku po ocas. Chvíli obraceli [strážníci] muže na zemi s boku na bok, na záda i na břicho. Vach. A bylo povídání o ní [kořenářce]‚ až se opět octla s košem na zádech ve dvoře. Něm. A právě kolem nich vlekl na zádech jehličí z borovice. Mateříd. [Kočka] počala se natahovati, záda křiviti a očima blýštěti. Svět. Hrabě obrácen byl zády k drábovi. Herb. Procházel se, ruce za zády, pohodlně po dvoře. Svět. Něco, při čemž mráz po zádech běží, je takové přibroušení pointy v „Romanci helgolandské“. Vrch. Mně svrbí záda, jistě že dostanu dnes vejprask. Štěp. Ucítil mravence na zádech [ldyž viděl, že dostane výprask]. Čap. Ch. Myslila sem si, že s císařem ani není možná mluvit; to že člověku zima a horko běhá po zádech. Herb. Nepovíš li po dobrém, co chci vědět, roztančím ti hůl po zádech nabiji ti. Hol. On se rozzlobil, holí mu záda natřel a na nohy ho postavil. Prav. Co ale, kdyby tě přistihl můj otec a chtěl ti srovnat záda nabít ti? Vanč. Najednou vyrazili z opevnění a pěkně jim [vojákům nepřátelským] natřepali záda porazili je. Drda. V Kemce se dosud nestalo, aby přadlák stál v čele mzdového boje; až dosud přadláci vždy vpadali do zad vazačům a nastrkovačům zrazovali je. Halas st. Až jednou snad přijde pomsta od východu, [Němci by] rádi nastrčili záda polská Poláky. Havl. Následující noci se však podařilo Peršanům vpadnouti jim [Řekům] do zad do týla. Bidlo-Šus. Podivný oheň zůstal jim [jezdcům] v zádech za nimi. Jir. Policie sedí nám na zádech sleduje nás krok za krokem. Pfleg. Měl šedesátku na zádech bylo mu víc než 60 let. Tyl. [Štěstí] začalo se ke mně zády točiti odvraceti se ode mne. Tyl. Až budu hodně starý, pak budu moci světu ukázat záda a žít tady mezi stromy, vodou a ptáky straniti se světa. O. Schein. Má poslední rada byla, abys jí ukázal záda abys od ní odešel. Klost. Václav jim [mladíkům] ukázal záda, třesa se zlostí. Klost. [Byl to muž,] kterýž nezná bázně, a jenž nikdá nepříteli záda neukázal nedal se před ním na útěk. Rieg. Vyšed z lidu, nikdy se k němu neobrátil [Jirásek] zády neodvrátil se od něho. Dyk. Obraceje záda k minulosti, díval se se své hory do údolí nedbaje minulosti. Staš. Tak, Filomenko, tuhle si zas nesu dvě [košile] — vánoce máme za zády co nejdřív nastanou. Rais. Položil si všecka dobrá předsevzetí za záda upustil od nich. Něm. Na to je dost času, až budeme míti Prahu za zády až budeme z Prahy venku. Tyl. Jen co budeme mít Suez za zády. Pašek. Často ošidila i Tomáška, snědla leccos jemu za zády potají, bez jeho vědomí. Prav. Záhy s Vaňkem se poradil, vzal nohy na záda utekl. J. z Hv. Jsem pánem svým a mohu několik mladých let bez křivení zad ztráviti bez podlízání. Tyl. Proto on leze hejtmanovi na záda je k němu podlízavý. Vrba. Každý ji do očí lituje a za zády se směje v nepřítomnosti. Rais. S jeho dcerou máš známost? Za mými zády? bez mého vědomí. Pitt. Obžalovaný dělal podzemnímu hnutí záda kryl je. Svob. nov. Chtěl bych, až jednou budu vcházet po zádech do kostela, aby se mnou šli chlapi v zástěrách a nesli svůj prapor až mě ponesou mrtvého. Vanč. Ob. expr. Vlezte mně voba na záda se svejma cancama dejte mně pokoj. Vach. Hostinský Jaroslav jim může škrábat záda, protože hostinec patří paní Marii nezáleží jim na něm. Lid. nov. Anat. část trupu. D vůbec zadní část něčeho, zadek. Na těle měl hnědý kožich s prošívanými zády. Rais. Těšanský milostpán co to má za drába. Ai v tenké košulence roztrhaný záda. Pís. Sám chtěl ustupovati s vojskem narychlo sebraným tak, aby družině prvé kryl záda. Vanč. V zádech Přemyslova vojska se vzbouřili čeští páni. Vanč. Brali se křepce v záda domu hanebného. Win. Nikola stál mezi šlechtickými hochy za zády knížecího paláce. Ant. Šrám. Starobylý kostelík sv. Václava na Dobenínské výšině v zádech průvodu [pohřebního] vysvítil svou bělostí. Jir. Vrátila se večer do své světničky, obrácené zády k lesům a okénky do údolí. R. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 706 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 706