• zájmeno, -a (zast. -e) n. gram. zájmeno druh ohebných slov, která zastupují jména podstatná a přídavná n. na ně odkazují, ale předměty n. vlastnosti přímo nepojmenovávají. Zájmena rodová a bezrodá. Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná; zájmeno zvratné.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 62 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 62