• zákaz, -u m. ústní, písemný a pod. projev vůle, jímž se stručně a jasně vyslovuje, že se něco nesmí činiti, konati n. díti. Přísný zákaz vydán jest, že nesmí žena přenocovati v těchto zděch. Vrch. Když byl zákaz [sloužiti mši jazykem slovanským] čten, zaradovali se preláti franští i biskupové. Vanč. Zástupci anglo-amerického bloku odmítli návrhy na zákaz atomových zbraní a omezení zbrojení. Ml. fronta. Dnes ráno došel zákaz stavby naší turbiny. Čap. Ch. Zároveň vydán zákaz nošení zbraně ve městě. Tomek. Trati se užívalo přes časté zákazy jako cesty. Dyk. Pouhými zákazy a obmezováním se nic nedocílí. Havl. Zastavila [ji] vrásčitá stařecká ruka, vztýčivší se jako vykřičník za zákazem. Maj. D Zř. zakázka. Tu [stávku] továrna dlouho nevydrží, protože má hromadu nevyřízených zákazův a obchody jdou výborně. Staš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 141 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 141