• záliv, -u m. část moře, jezera, řeky vnikající, vybíhající do pevniny. Město Ampe leželo v nejzadnějším koutě nynějšího zálivu perského. Kvíč. Majáky jsou na ostrovech, u záhybů fjordů, zálivů nebo ústí řek. Vosátka. Jmenovali zálivy a průlivy, úžiny. Prav. Král táhl vedle zálivu mořského upřímo na starosvaté Romove. Pal. Přen. Umění tvé jest zálivem, v němž se splynouti a spojiti mohou všechny toky myšlénkové, mírné i nesmírné, bouřlivé i ukonejšující. Sab. Zem. obloukovitý, chobotovitý n. nálevkovitý výběžek vodní plochy do pevniny. Záliv Botnický, Finský, Mexický a j. D něco zálivu podobného. [Silnice] táhla se vzhůru kolem zálivů rozlehlých luk. V. Mrš. V sevřeném úhlu mezi ním [polem] a zálivem lesa byly tři jiné travačky. R. Svob. Elektrická dráha rachotí a cinká, provine se zálivem městských ulic. Mart. Svět se mohl třást v základech, ale nic by nezachvělo tímto zálivem bezčasovosti. M. Han. D Řidč. zalévání. Vysázené na záhon, vyžadují [brukve] hojného zálivu. V. Bílý. [Sucho] bývá právě hlavní příčinou brzkého zasychání květů a odumírání listů i při největším zálivu. Ozv.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 113 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 113